Od 01.07 do 30.09 biuro czynne nieregularnie z powodu wakacji.

 Konwerter 2011 - 2012 "bc" Bogdan Chudzikiewicz   < H

Jeżeli chcesz przekopiować dane firm z programu z 2011 roku to należy wykonać w kolejności co następuje:

 1. Zainstalować wersję programu KP920 na rok 2012 do katalogu np. e:\KPR_2012
 2. Pobrany program BC11-12.EXE wgrać do katalogu programu kpr za 2012 rok np. e:\kpr_2012
 3. Uruchomić program BC11-12
  1)- wprowadzić katalog źródłowy (w przykładzie e:\kpr_2011)
  (jeżeli nie wiemy gdzie znajdują się dane za 2011 rok należy uruchomić program za rok 2011, uruchomić opcje menu: Firma | Zmiana Firmy, nacisnąć klawisz Ctrl K i wg odczytu ustawić katalog danych określny zmienną DANE=e:\kpr_2011) Kliknij by zobaczyć jak to wygląda ...
     - wprowadzić katalog docelowy (w przykładzie \kpr_2012)
     - wybrać, czy dokonać zamiany standardu polskich liter z MAZovia na CP-852.
  Uwaga: dotyczy tylko i wyłącznie przypadku zmiany liter z posiadanego w 2011 roku programu w standardzie MAZovia i przejściu w roku 2012 na standard CP-852 !. Zaznaczenie opcji "próba naprawy mieszanki" wymusza zamianę standardu MAZovia pomieszanego ze standardem CP-852 na standard CP-852. Program będzie próbował sam określić źródłowy standard liter, jak nie będzie mógł określić standardu dla konkretnego wyrazu (grupy wyrazów) - to zada pytanie o określenie standardu. Kliknij by zobaczyć jak to wygląda ...
  2)- zaznaczyć jakie ustawienia - dane globalne chcesz przekopiować (np.ustawienia drukarki, globalną bazę adresów, itp) Kliknij by zobaczyć jak to wygląda ...
     - zaznaczyć, jakie dane przekopiować w obrębie poszczególnej firmy (z możliwością pytania o poszczególne osoby) Kliknij by zobaczyć jak to wygląda ...
     Uwaga: można NIC nie zmieniać - wartości domyślne są prawidłowe ! Kliknij by zobaczyć jak to wygląda ...
     Zacznie się konwersja danych globalnych - jak chcesz by przenieść twoje pliki z roku ubiegłego wciskaj "W" Kliknij by zobaczyć jak to wygląda ...
  3)- zaznaczyć firmy, które chcesz przenieść do nowego roku
  (zaznaczone to te z kwadracikiem przed nazwą, w przykładzie nie wybrano firm z numerami parzystymi)
     - uruchomić kopiowanie klawiszek F5 (i opcjonalnie potwierdzać kopiowanie danych osób )
 4. Kliknij by zobaczyć jak to wygląda ...
 5. Program można uruchomić ponownie, nie pozwoli on na wgranie danych już skonwertowanych firm (tj. nie pozwoli na konwersje do istniejącego już katalogu )

Konwerter umożliwia przeniesienie :

 • danych firmy
 • wybiórczo danych pracowników, a z nimi rodzin, wynagrodzeń wpisanych w 2012 i umów zleceń wystawionych już w 2012
 • zapisów księgowych, oraz not korygujących wprowadzonych już do roku 2012, oraz tych co się automatycznie wprowadziły w momencie dekretowania do 2012 roku
 • danych z pit-5 z roku 2011
 • danych automatów księgowych, bazę firm, bazę przelewów, bazę ŚT3500, dowody wewnętrzne, ustawienia przelewów, odsetki-(wystawione zobowiązania),
 • danych zapisanych w programach pomocniczych firmy "Delta" : Środki Trwałe, Kilometrówka

Najczęstrze błędy popełniane przy przechodzeniu na nowy rok:

 • Dokonanie konwersji danych przed zakończeniem wprowadzania dokumentów roku poprzedniego (w przypadku wprowadzania dokumentów VAT o innym niż grudzień terminie odliczenia VAT - "DataVAT-7", oraz dokumentów "oczekujących", czy wystawienia rachunku za usługi biura "do stycznia")
  - lekarstwo: - przenosić tylko te firmy, które są już zrobione
 • Dokonanie poprawek w roku ubiegłym odnośnie w/w typów dokumentów
  - lekarstwo: - wykonać import tych dokumentów w opcji menu : księgi | Administracja | Importuj dane księgowe wersji KP880
  podając katalog roku poprzedniego
 • Dokonanie konwersji danych z błędnym zaznaczeniem opcji Standard polskich znaków (x) Przekonwertuj z PL-MAZ na PL-852, jeżeli w poprzednim roku zainstalowany był program w standardzie PL=852

Konwerter na 2012. Wersja:1.01

Konwerter 2011-2012 (151 684 ) BC11-12.EXE Wersja DOS
Konwerter 2011-2012 (187 904 ) BC11-12x64.exe Wersja Windows Terminal x64
Konwerter 2007-2012 (151 488 ) BC07-12.EXE Wersja DOS

Wersje:

 • 1.00 - 01.01.2012 - pierwsza oficjalna wersja

Rozszerzone możliwości:

 • Dodatkowe kopiowanie:
   Jeżeli poza plikami programu KPR_BC chcesz przegrać inne pliki, utworzone innymi programami, (np. pliki platnik.rep, dlugi.txt ) to jest na to rada
   - utwórz plik o nazwie BC11-12.LST (w tym samym katalogu co program BC11-12.EXE)
   - w kolejnych liniach umieść nazwy plików jakie chcesz przenieść dodatkowo (pełne nazwy)
   (w naszym przykładzie)
   PLATNIK.REP
   DLUGI.TXT
   - dopiero wówczas uruchom konwerter (pkt 3)
   Uwaga: przy tym kopiowaniu nie dokonuje się konwersja z mazovi na cp852

 • Upna początek