Konwerter 2014 - 2015 "bc" Bogdan Chudzikiewicz   < H

Jeżeli chcesz przekopiować dane firm z programu z 2014 roku to należy wykonać w kolejności co następuje:

 1. Zainstalować wersję programu KP950 na rok 2015 do katalogu np. e:\KPR_2015
 2. Pobrany program BC14-15.exe wgrać do katalogu programu kpr za 2015 rok np. e:\kpr_2015
 3. Uruchomić program BC14-15
  1)- wprowadzić katalog źródłowy (w przykładzie e:\kpr_2014)
  (jeżeli nie wiemy gdzie znajdują się dane za 2014 rok należy uruchomić program za rok 2014, uruchomić opcje menu: Firma | Zmiana Firmy, nacisnąć klawisz Ctrl K i wg odczytu ustawić katalog danych określny zmienną DANE=e:\kpr_2014) Kliknij by zobaczyć jak to wygląda ...
     - wprowadzić katalog docelowy (w przykładzie \kpr_2015)
     - wybrać, czy dokonać zamiany standardu polskich liter z MAZovia na CP-852.
  Uwaga: dotyczy tylko i wyłącznie przypadku zmiany liter z posiadanego w 2014 roku programu w standardzie MAZovia i przejściu w roku 2015 na standard CP-852 !. Zaznaczenie opcji "próba naprawy mieszanki" wymusza zamianę standardu MAZovia pomieszanego ze standardem CP-852 na standard CP-852. Program będzie próbował sam określić źródłowy standard liter, jak nie będzie mógł określić standardu dla konkretnego wyrazu (grupy wyrazów) - to zada pytanie o określenie standardu. Kliknij by zobaczyć jak to wygląda ...
  2)- zaznaczyć jakie ustawienia - dane globalne chcesz przekopiować (np.ustawienia drukarki, globalną bazę adresów, itp) Kliknij by zobaczyć jak to wygląda ...
     - zaznaczyć, jakie dane przekopiować w obrębie poszczególnej firmy (z możliwością pytania o poszczególne osoby) Kliknij by zobaczyć jak to wygląda ...
     Uwaga: można NIC nie zmieniać - wartości domyślne są prawidłowe ! Kliknij by zobaczyć jak to wygląda ...
     Zacznie się konwersja danych globalnych - jak chcesz by przenieść twoje pliki z roku ubiegłego wciskaj "W" Kliknij by zobaczyć jak to wygląda ...
  3)- zaznaczyć firmy, które chcesz przenieść do nowego roku
  (zaznaczone to te z kwadracikiem przed nazwą, w przykładzie nie wybrano firm z numerami parzystymi)
     - uruchomić kopiowanie klawiszek F5 (i opcjonalnie potwierdzać kopiowanie danych osób ) Kliknij by zobaczyć jak to wygląda ...
 4. Program można uruchomić ponownie, nie pozwoli on na wgranie danych już skonwertowanych firm (tj. nie pozwoli na konwersje do istniejącego już katalogu )

Konwerter umożliwia przeniesienie :

 • danych firmy
 • wybiórczo danych pracowników, a z nimi rodzin, wynagrodzeń wpisanych w 2015 i umów zleceń wystawionych już w 2015
 • zapisów księgowych, oraz not korygujących wprowadzonych już do roku 2015, oraz tych co się automatycznie wprowadziły w momencie dekretowania do 2015 roku
 • danych z pit-5 z roku 2014
 • danych automatów księgowych, bazę firm, bazę przelewów, bazę ŚT3500, dowody wewnętrzne, ustawienia przelewów, odsetki-(wystawione zobowiązania),
 • danych zapisanych w programach pomocniczych: Środki Trwałe, Kilometrówka

Najczęstrze błędy popełniane przy przechodzeniu na nowy rok:

 • Dokonanie konwersji danych przed zakończeniem wprowadzania dokumentów roku poprzedniego (w przypadku wprowadzania dokumentów VAT o innym niż grudzień terminie odliczenia VAT - "DataVAT-7", oraz dokumentów "oczekujących", czy wystawienia rachunku za usługi biura "do stycznia")
  - lekarstwo: - przenosić tylko te firmy, które są już zrobione
 • Dokonanie poprawek w roku ubiegłym odnośnie w/w typów dokumentów
  - lekarstwo: - wykonać import tych dokumentów w opcji menu : księgi | Administracja | Importuj dane księgowe wersji KP880
  podając katalog roku poprzedniego
 • Dokonanie konwersji danych z błędnym zaznaczeniem opcji Standard polskich znaków (x) Przekonwertuj z PL-MAZ na PL-852, jeżeli w poprzednim roku zainstalowany był program w standardzie PL=852

Konwerter na 2015. Wersja : 1.06

Konwerter 2014-2015 x86 (208 896 ) BC14-15.exe Wersja DOS-32, Windows (x86)
Konwerter 2014-2015 DOS (170 048 ) BC14-15D.EXE Wersja DOS-8,16

Wersje:

 • 1.00 - 01.01.2015 - pierwsza wersja
 • 1.01 - 14.01.2015 - ustawienie Ekranu na 80x25 bo jak było za dużo się mógł nie uruchamić program
 • 1.02 - 15.01.2015 - nie przenosiło danych z KM150 wpisanych już w 2015 a te z 2014
 • 1.03 - 18.01.2015 - nieporawnie przenosiło katalogi lat biegłych
 • 1.04 - 26-01-2015 - nie przenosiło pokazdów VAT-26 (plik AUTOV26.REK)
 • 1.05 - 31-01-2015 - mimo zaznaczenia nie przenosiły się dane biura rachunkowego
 • 1.06 - 05.03.2015 - nie przenosiło numeru pozycji z zamkniętej księgi

Rozszerzone możliwości:

Dodatkowe kopiowanie: Jeżeli poza plikami programu KPR_BC chcesz przegrać inne pliki, utworzone innymi programami, (np. pliki platnik.rep, dlugi.txt ) to jest na to rada
- utwórz plik o nazwie BC14-15.LST (w tym samym katalogu co program BC14-15.EXE)
- w kolejnych liniach umieść nazwy plików jakie chcesz przenieść dodatkowo (pełne nazwy)
(w naszym przykładzie)
PLATNIK.REP
DLUGI.TXT
- dopiero wówczas uruchom konwerter (pkt 3)
Uwaga: przy tym kopiowaniu nie dokonuje się konwersja z mazovi na cp852


Upna początek