Czerwiec - miesiącem informatyka (wg Premiera) - co polega to na olewaniu wszystkiego, myśleniu tylko o osobie i wyjazdu na egzotyczne wakacje ! (z możliwością przedłużenia do września)
Po powrocie: Polski Jad #2 i ewentualne przebranżowienie na szewca.

Pomocy szukać u dystrybutorów.

 Konwerter 2017 - 2018 "bc" Bogdan Chudzikiewicz   < H

Jeżeli chcesz przekopiować dane firm z programu z 2017 roku to należy wykonać w kolejności co następuje:

 1. Zainstalować wersję programu KP980 na rok 2018 do katalogu np. D:\PRACA\KPR_2018
 2. Pobrany program BC17-18.exe wgrać do katalogu programu kpr za 2018 rok np. D:\PRACA\kpr_2018 Kliknij by zobaczyć jak to wygląda ...
 3. Uruchomić program BC17-18
  1)- wprowadzić katalog źródłowy (w przykładzie D:\PRACA\kpr_2017)
  (jeżeli nie wiemy gdzie znajdują się dane za 2017 rok należy uruchomić program za rok 2017, uruchomić opcje menu: Firma | Zmiana Firmy, nacisnąć klawisz Ctrl K i wg odczytu ustawić katalog danych określny zmienną DANE=D:\PRACA\kpr_2017) Kliknij by zobaczyć jak to wygląda ...
     - wprowadzić katalog docelowy (w przykładzie \kpr_2018) Kliknij by zobaczyć jak to wygląda ...
  2)- zaznaczyć jakie ustawienia - dane globalne chcesz przekopiować (np.ustawienia drukarki, globalną bazę adresów, itp) Kliknij by zobaczyć jak to wygląda ...
     - zaznaczyć, jakie dane przekopiować w obrębie poszczególnej firmy (z możliwością pytania o poszczególne osoby) Kliknij by zobaczyć jak to wygląda ...
     Uwaga: można NIC nie zmieniać - wartości domyślne są prawidłowe ! Kliknij by zobaczyć jak to wygląda ...
     Zacznie się konwersja danych globalnych - jak chcesz by przenieść twoje pliki z roku ubiegłego wciskaj "W", lub "A" - by potwierdzić raz na zawsze. Kliknij by zobaczyć jak to wygląda ...
  3)- zaznaczyć firmy, które chcesz przenieść do nowego roku
  (zaznaczone to te z kwadracikiem przed nazwą, w przykładzie nie wybrano firm z numerami parzystymi)
     - uruchomić kopiowanie klawiszek F5 (i opcjonalnie potwierdzać kopiowanie danych osób ) Kliknij by zobaczyć jak to wygląda ...

 4.    - jeżeli nie zatwierdzono grudnia w danych - pojawi się stosowny komunikat o tym, że trzeba będzie to i owo wprowadzić w roku 2018 ręcznie Kliknij by zobaczyć jak to wygląda ...
     - Koniec pracy kopiera - program zamknię się po wciśnięciu Enter Kliknij by zobaczyć jak to wygląda ...
 5. Program można uruchomić ponownie, nie pozwoli on na wgranie danych już skonwertowanych firm (tj. nie pozwoli na konwersje do istniejącego już katalogu)
  - tak więć można firmy przenosić sukcesywnie, w miarę potrzeby, po wprowadzeniu istotnych zmian na koniec 2017 roku.

Konwerter umożliwia przeniesienie :

 • danych firmy
 • wybiórczo danych pracowników, a z nimi rodzin, wynagrodzeń wpisanych w 2018 i umów zleceń wystawionych już w 2018
 • zapisów księgowych, oraz not korygujących wprowadzonych już do roku 2018, oraz tych co się automatycznie wprowadziły w momencie dekretowania do 2018 roku
 • danych z pit-5 z roku 2017
 • danych automatów księgowych, bazę firm, bazę przelewów, bazę ŚT3500, dowody wewnętrzne, ustawienia przelewów, odsetki-(wystawione zobowiązania),
 • danych zapisanych w programach pomocniczych: Środki Trwałe, Kilometrówka

Najczęstrze błędy popełniane przy przechodzeniu na nowy rok:

 • Dokonanie konwersji danych przed zakończeniem wprowadzania dokumentów roku poprzedniego (w przypadku wprowadzania dokumentów VAT o innym niż grudzień terminie odliczenia VAT - "DataVAT-7", oraz dokumentów "oczekujących", czy wystawienia rachunku za usługi biura "do stycznia")
  - lekarstwo: - przenosić tylko te firmy, które są już zrobione
 • Dokonanie poprawek w roku ubiegłym odnośnie w/w typów dokumentów
  - lekarstwo: - wykonać import tych dokumentów w opcji menu : księgi | Administracja | Importuj dane księgowe wersji KP880
  podając katalog roku poprzedniego
 • Dokonanie konwersji danych z błędnym zaznaczeniem opcji Standard polskich znaków (x) Przekonwertuj z PL-MAZ na PL-852, jeżeli w poprzednim roku zainstalowany był program w standardzie PL=852

Konwerter na 2018. Wersja : 1.02

Konwerter 2017-2018 x86 (206 336 ) BC17-18.exe Wersja DOS-32, Windows (x86)

Wersje:

 • 1.00 - 01.01.2018: pierwsza wersja
 • 1.01 - 15.01.2018: PIT-28 w wersji 3 dla 980.01a
 • 1.02 - 17.01.2018: Program się nie uruchamiał, jak nie było pliku bc17-18.pth
 • 1.03 - 24.01.2018: Przywrócono konwersję "nierozlicznone" z wersji KP950 i wcześniejszych (z pliku 0000K880.00)
 • 1.04 - 27.02.2018: Niepoprawnie przenosiło adresy innych miejsc prowadzenia działalności

Rozszerzone możliwości:

Dodatkowe kopiowanie: Jeżeli poza plikami programu KPR_BC chcesz przegrać inne pliki, utworzone innymi programami, (np. pliki platnik.rep, dlugi.txt ) to jest na to rada
- utwórz plik o nazwie BC17-18.LST (w tym samym katalogu co program BC17-18.EXE)
- w kolejnych liniach umieść nazwy plików jakie chcesz przenieść dodatkowo (pełne nazwy)
(w naszym przykładzie)
PLATNIK.REP
DLUGI.TXT
itd ...
- dopiero wówczas uruchom konwerter (pkt 3)
Uwaga: przy tym kopiowaniu nie dokonuje się konwersja z mazovi na cp852


Upna początek