"bc" - EDEK(10) 16-07-2019 09:15 "bc" Bogdan Chudzikiewicz   < H

O programie Pobranie programu Zmiany, wersje Cennik Zamówienie

Uwaga: KAS i numer 201

(komunikat z 30-04-2019)

Przeczytaj tutaj ...


bcEDEK: Uwaga - wersja bcEDEK(10) na 2019 rok - wymaga nowego klucza rejestracyjego.

Program:

Program służy do podpisywania podpisem kwalifikowanym (lub/oraz podpisem danymi autoryzującymi) wczytanych deklaracji z plików XML, przechowywania ich w bazie, grupowania wg podatników (firm), podpisywania, wysyłania elektronicznie do systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów, oraz nowego projektu projektu e-Deklaracje 2, "UBD" oraz "JPK" a i również "JPK_SF" do szefa KAS (nie KRS)
Przeznaczony jest głównie dla biur rachunkowych.

Program posiada wbudowaną (własną):
 • możliwości szyfrowania połączenia Sha256 RSA Encryption
 • obsługę usługi WebServices (na razie testowej od dnia 01.06.2017) Bramki systemu e-Deklaracje protokołem komunikacji TLS 1.2 nawet w systemach Widnows XP
 • bezpośrednią usługę dostępu do urządzeń podpisujących poprzez wybranie bibliotek oprogramowania czytników certyfikatów
Zawiera:
 • bazę podatników - firm wysyłających e-Deklaracje
 • możliwość wczytania przy zakładaniu firmy danych z plików Firmatxt.ini programu KPR_BC oraz opcjonalnie danych z pliku XML
 • możliwość wczytania wszystkich deklaracji generowanych z programu KPR_BC, oraz odpowiadających budową deklaracji XML z dowolnych innych aplikacji
 • możliwość weryfikacji poprawności wczytywanych plików na bazie schemy xsd umieszczonej na serwerach systemu e-deklaracje, ePUAP
 • możliwość utworzenia, wydrukowania zgłoszenia pełnomocnictwa UPL-1 (nawet w wersji demo), oraz odwołanie pełnomocnictwa OPL-1
 • możliwość wydrukowania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru UPO
 • importowanie wielu dokumentów jednocześnie do różnych podatników
 • wysyłanie wielu dokumentów jednocześnie
 • pobieranie potwierdzeń dla wielu dokumentów jednocześnie
 • bazę danych wczytanych plików *.XML, a w niej m.in.
  - identyfikatory potwierdzeń otrzymanych po wysyłce e-dokumentów,
  - pliki XML danych potwierdzenia UPO
 • możliwość wydrukowania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru UPO z dodatkowymi informacjami o podatniku, i wysyłanym dokumencie
 • zestawianie dokonanych wysyłek wg stopnia ich przetwarzania, wg rodzaju deklaracji, okresu
 • bazę informacji o wysłanych plikach "JPK", a w niej m.in.
  - identyfikatory potwierdzeń otrzymanych po wysyłce JPK,
  - odpowiedź JSON danych potwierdzenia UPO
 • bazę informacji o wysłanych e-Sprawozdaniach "JPK_SF" do szefa KAS, a w niej m.in.
  - identyfikatory potwierdzeń otrzymanych po wysyłce JPK_SF,
  - metrykę informacyjną o sprawozdaniu, podpisujących i odmawiających podspisu,
  - odpowiedź JSON danych potwierdzenia UPO
 • możliwość wydrukowania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru UPO dla JPK z dodatkowymi informacjami o podatniku
 • zaawansowaną obsługę praw operatorów
 • pełną kontrolę nad dostępem do danych, historię operacji
 • podpisywanie: podpisem kwalifikowany, danymi autoryzacyjnymi, poprzez plik XML platformą ePUAP
Obsługiwane formularze:
 • Tworzenie, wydruki: UPL-1(6), OPL-1(5)
 • Wydruki: ZAW-E1(1), ZAW-E2(2) "archiwalne"
 • Tworzenie, poprawianie, import, wysyłka, wydruki: VAT-7(10..17), VAT-7K(4..11), VAT-26(1), VAT-27(1), VAT-UE(2,3), VAT-UEK(2,3), PIT-4R(3..7), PIT-8AR(3..7), PIT-8C(5..9), PIT-11(17..24), PIT-R(16..19), PCC-3(2..5), VAT-R(8..10)
 • Import, wysyłka, wydruki: VAT-7D(1..8), VAT-8(2..8), VAT-9(2), VAT-9M(1..7), VAT-10(2..5), VAT-11(1..5), VAT-12(1..3),
  VAT-UE(1), VAT-UEK(1),
  PIT-8AR(1,2), PIT-4R(2), PIT-8C(3,4), PIT-8S(3), PIT-11(16), PCC-2(4),
  zbiorcze roczne: PIT-11Z(21..24), PIT-8CZ(7,9), PIT-40Z(20,22), PIT-RZ(17,19)
  CIT-8(21),
  PIT-16A(6..8), PIT-19A(5..8), PIT-28(15..20), PIT-36L(6..14), PIT-36(16..25), PIT-37(16..24), PIT-38(6..12), PIT-39(2..8), PIT-40(16..20)
 • Import, wysyłka: praktycznie wszystkie formularze wprowadzane na bieżąco, oraz innych formularzy po określeniu "KoduSystemowego", typu okresu, opcjonalnie adresu schematu wzorca xsd
 • wizualizacja XML wg schematy XSL dokumentów opublikowanych na platformie e-Puap (o ile działają poprawnie)
Obsługiwane zestawienia JPK:
 • Import, szyfrowanie, podpisanie i wysyłka wszystkich rodzajów plików JPK:
 • JPK_VAT, JPK_VAT(2), JPK_VAT(3), JPK_PKPiR, JPK_PKPiR(2), JPK_EWP, JPK_KR, JPK_FA, JPK_WB, JPK_MAG
 • Wizualizacja XSD plików JPK
 • Możliwość łączenia plików wielu plików JPK-VAT(2), JPK-VAT(3) jak również połączenia plików JPK-VAT(3) z JPK_VAT(2)
Obsługiwane e-Sprawozdania "JPK_SF":
 • Import, szyfrowanie, podpisywanie e-sprawozdania, generowanie metryki, podpisanie i wysyłka:
 • SFJMIZ (1), SFJMIT (1), SFJMAZ (1), SFJMAT (1), SFJINZ (1), SFJINT (1), SFJOPZ (1), SFJOPT (1)
 • Wizualizacja e-Sprawozdanie via Excel zigzag.eu
Uwaga - program nie jest programem księgowym i nie służy do tworzenia nowych deklaracji (za wyjątkiem kliku wyżej wymienionych),
nie generuje plików JPK (za wyjątkiem JPK-VAT(2) i JPK-VAT(3)), oraz nie generuje e-Sprawozdań
Wymagania programu:
 • Zainstalowany darmowy system baz danych FireBird
 • Kwalifikowany Podpis Elektroniczny (ten sam co w Programie Płatnika)
 • System operacyjny wspierany przez Microsoft Windows
 • Aktualną lub nowsza wersję Microsoft MsXML6.0 (niezbędną do obsługi plików XML i weryfikacji schematów XSD)
 • 10 MB wolnego miejsca na dysku komputera
Uwagi ogólne:
 • Nie zaleca się instalowania programu do folderu c:\Program Files(x66). Jeżeli już tak jest to folderowi bcEDEK (na końcu tej ścieżki) należy ustawić zwiększone prawa dostępu do zapisu i modyfikacji - by się mógł zapisać klucz rejestracyjny wprowadzony w programie. Należy pamiętać, że folder "Program Files" jest świętym folderem państwa Windows i tak na prawde nikt nie wie co i kiedy tam się stanie.
 • W przypadku przenoszenia programu na nowszy komputer należy pamiętac że:
  - kompatybilność w (tej samej wersji 32/64) jest w górę, czyli nowsza (wyższa) wersja FB/ODS odczyta starszą bazę, nie odwrotnie !
  --- rozwiązanie problemu (wersji FB/ODS): sprawdzić jaki FB był na starym komputerze i nie niższy zainstalować na nowym.
  - bazy danych w wersji FireBird 32 bit i 64 bit nie są kompatybilne !
  -- rozwiązanie problemu (32/64): na starym komputerze zarchiwizować bazę (plik *.gbk), na nowym utworzyć nową bazę i odtworzyć do niej zarchiwizowane dane.

górana początek


Programy instalacyjne:

bcEDEK(10) na rok 2019, obsługujący oczywiście również lata ubiegłe
Uwaga : przed aktualizacją proszę dla bezpieczeństwa zrobić kopię bazy danych oraz w przypadku pracy w sieci KONIECZNIE zakończyć pracę na innych stanowiskach
Wersje: 2019.07.16#309
Instalacyjna/aktualizacyjna przeznaczona do pracy z zainstalowanym wcześniej serwerem bazy danych FireBird, lub jako stacja robocza.
Aktualizacyjna zainstalowanego wcześniej programu mniejszy plik do pobrania
Deklaracja zgodności według PN/EN 45014: Deklaracja

Wersje dla bazy danych MsSQL: 2019.07.16#309
Instalacyjna/aktualizacyjna przeznaczona do pracy z zainstalowanym wcześniej serwerem bazy danych MsSQL
lub SQL Server Native Client dla stacji roboczej.
Aktualizacyjna zainstalowanego wcześniej programu mniejszy plik do pobrania

bcEDEK(9) na rok 2018 i lata poprzedzające
Uwaga : przed aktualizacją proszę dla bezpieczeństwa zrobić kopię bazy danych oraz w przypadku pracy w sieci KONIECZNIE zakończyć pracę na innych stanowiskach
Wersje: 2018.11.26#292
Instalacyjna/aktualizacyjna przeznaczona do pracy z zainstalowanym wcześniej serwerem bazy danych FireBird, lub jako stacja robocza.
Aktualizacyjna zainstalowanego wcześniej programu mniejszy plik do pobrania
Deklaracja zgodności według PN/EN 45014: Deklaracja

bcEDEK(8) na rok 2017 i lata poprzedzające
Wersje: 2017.14.09#267
Instalacyjna/aktualizacyjna przeznaczona do pracy z zainstalowanym wcześniej serwerem bazy danych FireBird, lub jako stacja robocza.
Deklaracja zgodności według PN/EN 45014: Deklaracja

Wersje dla bazy danych MsSQL: 2017.11.09#267
Instalacyjna/aktualizacyjna przeznaczona do pracy z zainstalowanym wcześniej serwerem bazy danych MsSQL
lub SQL Server Native Client dla stacji roboczej.

bcEDEK(7) na rok 2016 i lata poprzedzające
Wersje: 2016.12.15#246
Instalacyjna/aktualizacyjna przeznaczona do pracy z zainstalowanym wcześniej serwerem bazy danych FireBird, lub jako stacja robocza.
Deklaracja zgodności według PN/EN 45014: Deklaracja

Wersje dla bazy danych MsSQL: 2016.12.13#245
Aktualizacyjna zainstalowanego wcześniej programu mniejszy plik do pobrania

bcEDEK(6) na rok 2015 i lata poprzedzające
Wersja na 2015:
(zawiera wszystko co zostanie opublikowane do 31.12.2015, a obowiązujące w 2015)
2015.11.30#211
Instalacyjna/aktualizacyjna przeznaczona do pracy z zainstalowanym wcześniej serwerem bazy danych FireBird, lub jako stacja robocza.
Deklaracja zgodności według PN/EN 45014: Deklaracja

bcEDEK(5) na rok 2014 i lata poprzedzające
Ostatnia wersja na 2014: 2014.13.03#184
Instalacyjna/aktualizacyjna.
Deklaracja zgodności według PN/EN 45014: Deklaracja

Poprzednie wersje instalacyjne programów za lata ubiegłe zostały usunięte, ponieważ nie działa w nich wysyłanie dokumentów i pobieranie UPO spowodowane dużymi zmianami w adresowaniu bramki eMF oraz wywoływaniu serwisu GateService.wsdl
 
Instrukcja obsługi programu bcEDEK "Szybki Start"
Darmowa wersja instalacyjna serwera bazy danych "FireBird"
FireBird 2.0 Embed (ODS 11.0) wersja instalacyjna do pracy lokalnej, jednostanowiskowej ("nie serwerowej")
 
Bramka
produkcyjna
bramka.e-deklaracje.mf.gov.pl
Bramka
testowa
test-bramka.edeklaracje.mf.gov.pl
 

górana początek


Cennik programów:

Pragnę podkreślić, że licencja na jeden egzemplarz programu uprawnia użytkownika do użytkowania go na jednym stanowisku komputerowym.
Jeżeli zachodzi potrzeba instalacji programu na kilku stanowiskach lub użytkowania w sieci, konieczne jest nabycie licencji na każde dodatkowe stanowisko czy staję roboczą.
 (ceny netto) Biuro: 1) Firma: 2)
Nowy program - pierwszy zakup
EDEKA *) (cena obejmuje wszystkie aktualizacje tej wersji za rok podatkowy 2019 do dnia 30.11.2019)
Pełna (e-Deklaracje + pliki JPK) 600,00
EDEKA-BDJ
300,00
EDEKA-FDJ
Tylko e-Deklaracje 300,00
EDEKA-BDX
150,00
EDEKA-FDX
Tylko pliki JPK 300,00
EDEKA-BXJ
150,00
EDEKA-FXJ
Moduł e-Sprawozdania (tyczasowo do 14.04.2019 nieodpłatnie, potem) 300,00
EDEKA-BKX
150,00
EDEKA-FKX
Rozszerzenie wersji programu: różnica w cenie pomiędzy nową wersją a posiadaną
1) Biuro:  - wprowadzanie dowolnej ilości Podmiotów (Firm)
2) Firma:  - wprowadzanie ograniczone do jednego Podmiotu (Firmy)
Usługa zdalnej instalacji/aktualizacji przez zdalny pulpit.
  - zdalna instalacja (na 1-no stanowisko/na 1-ną stację roboczą) 50,00 25,00
  - zdalna instalacja (na serwerze udostępniającym bazę danych bcEDEKa) 100,00 50,00
  - zdalna aktualizacja (na 1-no stanowisko/na 1-ną stację roboczą) 25,00 25,00

*) Koszt dodatkowych stanowisk, nabycia i aktualizacji 25% 25%
Opłata za używanie każdego z programów na kolejnych stanowiskach komputerowych to iloczyn w/w procentu, ilości dodatkowych stanowisk i ceny zakupu nowego programu, czy odpowiednio aktualizacji

Aktualizacja na rok 2019 z poprzednich wersji:
  (ceny netto) Biuro: Firma:
Cena aktualizacji z wersji EDEK9 (2018)
EDEK9 | e-Deklaracje + pliki JPK 280,00
EDEK9-BDJ
100,00
EDEK9-FDJ
EDEK9 | e-Deklaracje 160,00
EDEK9-BDX
60,00
EDEK9-FDX
EDEK9 | pliki JPK 160,00
EDEK9-BXJ
60,00
EDEK9-FXJ
Cena aktualizacji z poprzednich wersji EDEK (2008-2017)
EDEKn (n=8) | e-Deklaracje + pliki JPK 350,00
EDEK8-XXJ
150,00
EDEK8-N1J
EDEKn (n=1..8) | e-Deklaracje 250,00
EDEKn-XXX
120,00
EDEKn-N1X
EDEKn (n=8) | pliki JPK 250,00
EDEK8-XXV
120,00
EDEK8-F1V

górana początek


Zamówienie:

tajniak Złożenie zamówienia na zakup nowego lub aktualizację posiadanego programu.
 1. Proszę poprawnie wypełnić w którym podajemy dane do wystawienia faktury, i wybieramy rodzaj zamawianego programu, celem otrzymania oferty.
 2. Po spełnieniu warunków zawartych w ofercie, i dokonaniu płatności, otrzymuje się pocztą elektroniczną załącznik - plik z kluczem rejestracyjnym (*.bc). Należy go zgrać do katalogu w którym jest zainstalowany program. Zostanie on wówczas automatycznie odczytany przez program.
 3. Jeżeli nie wiemy w jakim katalogu jest zainstalowany program, proszę zapisać klucz rejestracyjny do katalogu "c:\" a następnie w programie w pozycji menu Wyjście, podpozycji O programie należy wcisnąć przycisk Open i wskazać plik rejestracyjny. Zostanie on odczytany i nastąpi automatyczne wypełnienie pól rejestracji programu.

górana początek


Historia wersji:

Bramka testowa MF:

Upna początek