Czerwiec - miesiącem informatyka (wg Premiera) - co polega to na olewaniu wszystkiego, myśleniu tylko o osobie i wyjazdu na egzotyczne wakacje ! (z możliwością przedłużenia do września)
Po powrocie: Polski Jad #2 i ewentualne przebranżowienie na szewca.

Pomocy szukać u dystrybutorów.

 kpr 2018 "bc" Bogdan Chudzikiewicz   < H

Historia zmian : kpr 2018
-- 980.01 -------------------------------------------------- 09.01.2018 -----
 :KSIĘGA
  1.Dodano znacznik dokumentu - "Wyłączenie z JPK" oznacza że:
    - dokument jest uwzględniany w sumowaniu do deklaracji VAT-7
    - NIE JEST EKSPORTOWANY/ZAPISANY do pliku JPK
    Stosowane np. w przypadku gdy do KPR wprowadzamy sumę z rejestru
    sprzedaży klienta, a plik JPK-VAT generowany ze sprzedaży u klienta
    łączymy z plikiem JPK-VAT generowanym w KPR w programie wysyłającym.
    Ustawiane we wprowadzaniu lub przeglądaniu pełnym klawiszem Alt-J
  2.Wydruk "Numeru dokumentu" dla wygenerowanych przez program dokumentów
    korygujących za "złe długi": Do wyboru ustawiane w konfiguracji
    programu, czy drukować (i wysyłać w plikach JPK) numer strona/restorna
    czy źródłowy numer dokumentu korygowanego.
  3.Numer dowodu księgowego. Jeżeli się nie mieści to możemy nie mieszczącą
    się końcówką zapisać w Uwagach, poprzedzoną znakiem "^"
    Np długi numer = abcdefghijklmn1234567890abcdef/00001/2017
    zapiszemy jako
    Numer Dowodu   : abcdefghijklmn12345678
    Uwagi          : ^90abcdef/00001/2017
    a do pliku JPK trafi w całości.
 :EWP (ewidencja przychodów obj.podatkiem zryczałtowanym)
  1.Zmieniono wygląd formatki do obliczania zaliczek.
  2.Rozliczanie następuje narastająco wg algorytmu zeznania PIT-28
  3.Dodano rozliczanie ryczałtu od najmu 12.5 % powyżej kwoty 100000.00
    lub innej zdefiniowanej w przypadku wspólnego rozliczania małżeństwa
    (Dz.U 2175/2017 - UoZryczPD - art 12 ust.1 pkt3 i ust.13)
  4.Zmieniono wydruk obliczenia zaliczki z ryczałtu
 :PID-5
  1.Dodano pole kwota wpłacona - jaka umożliwia przygotowanie wpłaty
    w przypadku przekroczenia zobowiązanie w wysokości 1000.00 zł
    (Dz.U 2175/2017 - zm ustawy PDOF w art.44 ust.15 i ust.16)
 :VAT
  1.Dodano generowanie JPK-VAT(3) za okresy miesięczne lub na żądanie
    kontroli za okres od pierwszego miesiąca do zamkniętego włącznie.
  2.Deklaracje VAT-7 i VAT-7K - lista otwarta, zawierająca deklaracje
    pierwotne i wszystkie korekty.
    Lista wspólna z informacjami o wygenerowanych plikach JPK-VAT(3).
    Program kontroluje kolejne wersje plików (Cel Złożenia)
    Tylko z tej listy generujemy miesięczne pliki JPK-VAT
  3.Do deklaracji VAT-7 i infa JPK-VAT dodano możliwość wpisania
    danych o wysyłce i potwierdzeniu UPO
  4.Dodano weryfikator StatusuNIP kontrahenta, wywoływany klawiszem
    Ctrl V - z bazy danych, bazy automatów księgowych, w dekretu
    dokumentu: z przeglądania pełnego i edycji dokumentu z pola NIP.
    Metoda jest DEBILNA i polega na wpisaniu numeru NIP w przeglądarkę
    z witryną internetową https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/
    i symulacji kliknięcia "Sprawdź" i interpretacji z opisu na stronie
    wyniku weryfikacji statusu. Mam nadzieję że MF niezwłocznie
    udostępni NORMALNY dostęp do tych danych dla programów przez API
  5.Dodano pobieranie wg NIPu danych firmy tj. nazwy i adresu z portalu
    GUS wg rejestru REGON, dostęp poprzez API

    Dane pobierane są wg numeru NIP w bazie danych, bazie automatów
    i dekrecie księgowym z pola NIP klawiszem Ctrl G.

    Dane dostępowe z GUS wg KluczaUzytkownia udostępnionego przez
    dystrybutora sprzedającego program. Rozwiązanie takie spowodowane jest
    limitowaną przez GUS ilością zapytań do bazy REGON na sekundę
    - przypisaną do klucza.

 :Zanieczyszczenia
  1.Stawki opłat wg Dz.U. 2390/2017 z 29.12.2017
 :Pracownicy
  1.Wynagrodzenia
    - Podatek Roczny - nowy algorytm odliczania zmniejszenia.
      Zaliczki w trakcie roku - bez zmian (wg Dz.U.2175/2017)
    - minimalne wynagrodzenie 2100.00
  2.Umowy zlecenie:
    - nowy limit kosztów 50% dla twórców (wg Dz.U.2175/2017)
    - minimalne wynagrodzenie 13,70 zł/h (Dz.U. 1747/2017)
  3.Stosownie do Dz.U.2352/2017
    - nowy formularz PIT-4R(7) i odpowiednio miesięczny PID-4(7)
    - uaktualnienia w formularzach PIT-2(5), PIT-8A(5), PIT-8AR(6),
      PIT-8C(8), PIT-11(23), IFT(13) - bez zmian numeru wersji.
 :Program
  1.Dodano pozycje meny Wyjście: Aktualizacja, uruchomienie której
    sprawdzi czy na serwerze bcsopot.com.pl nie ma nowszej wersji
    programu a jeżeli jest - to umożliwi pobranie i aktualizację.
    Aktualizację powinno się sprawdzać i przeprowadzać na komputerze
    na którym była instalowana pierwotnie.
  2.Przygotowanie programu pod RODO
   - zmiany w operatorach - nie można usunąć operatora,
     tylko zaznaczyć jako nieaktywnego
   - czynności przekazywania informacji są odnotowywane w dziennikach
     programowym i firmowym. Będzie to niezbędne dla przekazania
     zainteresowanemu informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych
   - przygotowanie (1-etap) do wymazania danych tzw. "Bycie zapomnianym"
     (ale poczekajmy na interpretacje wymazywania danych księgowych)
   - zaszyfrowanie danych osobowych w plikach KPR. Do ustawienia
     w pliku kpr_2018.INI lub jako parametr uruchomienia programu.
     Opisane w TECH\KPR_TECH.TXT pkt 6.
   - hasło do programu - wg 3 poziomów siły hasła (na razie do wyboru)
     Opisane w TECH\KPR_TECH.TXT pkt 6.
   - usunięcie z identyfikatorów powiązań rekordów danych osobowych,
     np. nie może być nim Nr PESEL
  3.Stosownie do RODO i nie tylko.
    Wciśnięcie w dowolnym momencie klawisza CtrlH (hide) ukrywa zawartość
    ekranu, przerywa pracę programu. Ponowne wyświetlenie zawartości i
    uruchomienie po podaniu hasła logowania do bieżącego operatora.
 :Przelewy.
  - usunięto wystawianie przelewu ZUS starego formatu, wgląd w wystawione
    poprzednie pozostał
  - "nowy" przelew ZUS - generowanie pliku PDF - w nazwie dodano
    NazwiskoImię dla przelewu z DRA właściciela

-- 980.01a ------------------------------------------------- 15.01.2018 -----
 0.zakończenie prac nad EWP: [P28] i PID-5 [P5L(11) i pP5(22)]

-- 980.01b ------------------------------------------------- 16.01.2018 -----
 1.Pobieranie danych z GUS - długi nazwy typu spółek, czy przedsiębiorstw np.
   "SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" zamieniono na skróty "Sp.z o.o.",
   by więcej danych zmieściło się w odpowiednie pola

-- 980.01c ------------------------------------------------- 26.01.2018 -----
 2.Poprawiony został podział nazwy firmy przy pobieraniu danych z GUS
   do bazy adresów

-- 980.01d ------------------------------------------------- 26.01.2018 ---@-
 3.Wypełnianie formularzy - dodano parametr .modeXML - jaki w generowanym
   pliku zamienia zarezerwowane znaki & < > " i ' na odpowiednie &nnn;
   Ustawiany jest automatycznie dla wybrania .PL=UTF

-- 980.01e ------------------------------------------------- 30.01.2018 -----
 4.Plik deklaracje VAT-7 i informacji JPK-VAT:
   - zmieniono na bardziej kojący komunikat o potrzebie utworzenia nowego
   - dodano blokowanie sieciowe jednoczesnego do niego dostępu

-- 980.02  ------------------------------------------------- 01.02.2018 -----
 5.Zanieczyszczenia - dodano informację, że dla kwoty < 100.00 zł
   nie trzeba składać sprawozdania o zakresie korzystania ze środowiska.
 6.Generowanie pliku JPK-PKPiR(2): dodano automatyczne wypełnianie pustego
   pola Firma i Adres, jakie zgodnie z rmf o prowadzeniu PKPiR nie musi być
   wypełniane w przypadku dowodów wewnętrznych i zestawień - słowem "dw"

-- 980.02a ------------------------------------------------- 02.02.2018 -----
 7.Zmiana #3 zadziałała za mocno, na wydrukach ARK pojawił się "&nnn;".
 8.Wydruk PIT-4R(7) - w pola 46 i 47 wpisywały się cyfry 46 i 47

-- 980.02b ------------------------------------------------- 02.02.2018 -----
 9.Ergonomia pracy VAT-7:
   - eksport XML dla VAT-7 - zmiana domyślnej nazwy na zbieżną wspólną z JPK
     gdzie miesiąc, rok i cel zapisany w postaci  RRRRMMccc
   - Komunikat stosownie do deklaracji miesięcznej lub kwartalnej
     o próbie tworzenia nowej przy nie zamkniętym okresie
10.Drobna poprawka edytorska w "Umowie o pracę"

-- 980.02c ------------------------------------------------- 07.02.2018 -----
11.Ewidencja Środków Umorzonych Jednorazowo:
   - Poprawiono komunikat o limicie wartości z 3500 na 10000 zł
   - Pozwolono wpisywać do ewidencji CtrlF10 nie tylko z rejestru vat
12.Wydruki typu ARK (DOS) rejestrów i księgi. Zbyt długi numer dowodu
   (zaczytany jako kontynuacja z pola "^Uwagi") rozpychał wydruk.
13.DRA - zmiany edytorskie graficznego wydruku składek "F5-51..4"

-- 980.02d ------------------------------------------------- 07.02.2018 -----
14.Dodano: przy dekretowaniu kosztów za pojazdy poprzez wybranie pojazdu
   jego numer rejestracyjny wpisany zostanie w pole Uwagi

-- 980.02e ------------------------------------------------- 17.02.2018 -----
15."PIT-28" - po odblokowaniu PIT i miesiąca księgowego w uzupełnianiu
   danych pojawiały się "stare dane" - poprawiono. Ale spokojnie, przy
   zatwierdzaniu po zamknięciu miesiąca - wszystko było ok.
16.Umowy zlecenia. Zmieniono miejsce i moment pytania o obliczenie składki FP
   z umów o przychodzie nie przekraczającym kwoty minimalnego wynagrodzenia.
17.Generowanie pliku JPK - dodano możliwość utworzenia pliku w kodowaniu
   IBM852 a nie UTF-8 co umożliwi przesłanie bez kodowania różnych dziwnych
   znaków czy literek. Ustawienie w konfiguracji.

-- 980.02f ------------------------------------------------- 20.02.2018 -----
18.Poprawka #15 wyłączyła "przy okazji" przekazywanie sum przy podliczaniu.

-- 980.02g ------------------------------------------------- 20.02.2018 -----
19.Poprawki wydruków graficznych ŚwiadectwaPracy i RozwiązaneUmowy -
   usunięcie 'długiego' Sądu Pracy
20.Dodano nowe pełnomocnictwo ZUS PEL z załącznikiem PEL-Z
21.Usunięto znacznik id2=REGON dla przelewów ZUS jako nieaktualny.

-- 980.02h ------------------------------------------------- 21.02.2018 -----
22.PIT-28, zatwierdzony wersją programu sprzed 15.03, został wyzerowany, ale
   nie został odblokowany styczeń i widniały zerowe przychody.

-- 980.02i ------------------------------------------------- 21.02.2018 -----
23.Poprawka poprawki #22 - dla zatwierdzonych starą wersją. Błąd od #16

-- 980.02j ------------------------------------------------- 22.02.2018 -----
24.Kopiowanie umowy zlecenia do bufora i wklejanie - wywalało program.
   Błąd aktualizacji #16.

-- 980.03  ------------------------------------------------- 04.03.2018 -----
25.Wprowadzanie danych Urzędu Skarbowego - tylko z listy, by uchronić
   od wprowadzenie zmian tylko w nazwie bez zmiany e-us:<KodUrzedu>
26.Pobieranie adresu email (m.i. do JPK) - jak adres jest niepoprawny
   to monitowane jest to komunikatem i adres nie jest wypełniany.
   Poprawny adres email: zawiera "@", ".", długość > 4 i nie zawiera ";"
27.Baza adresów. Numer NIP przesunięto do pierwszego pola na formatce,
   by łatwiej było do razu pobrać dane z GUS lub wpisać ręcznie.
28.Spłata dokumentu. Klawiszem <CtrlEnter> z pola "Uregulowano dnia"
   przywołuje się poprzednio wprowadzone: "Uregulowano dnia",
   "[ ] w Banku wPL/SKOK" i "wg dokumentu"
29.Zmieniono algorytm ustalania wartości kwoty odliczonej netto w proporcji
   do odliczonego VAT (dla rejestrów kosztowych):
   było : netto_wykazane = netto_całkowite * odliczony_vat / całkowity_vat
   jest : netto_wykazane = netto_całkowite * f%(%50, %sprzedaży mieszanej)
   Są to różnice 1 do 2 groszy w netto ale zawsze ...
   Nie ma wpływu na rozliczenia deklaracji VAT-7
30.Dodano rejestr Ryczałt TAXI (4%) jakiego to dekret:
   - nie jest sumowany do deklaracji VAT-7
   - jest sumowany (klawiszem F3) w deklaracji VAT-12
   - jest przekazywany do pliku JPK-VAT w pozycji 8% (wg objaśnień jwMF)
   Użycie rejestru ustawiane jest w menu VAT-Ustawienia-Podatnik VAT

-- 980.03a ------------------------------------------------- 05.03.2018 -----
31.Zamykanie programu przez kliknięcie na [x] okna windows:
   - informacja, że to niepoprawnie
   - próba ochrony najważniejszych plików przed awaryjnym zamknięciem lub
     zatarciem przez system windows niedomkniętych plików danych.

-- 980.03b ------------------------------------------------- 06.03.2018 -----
32.Adresy prowadzenia działalności. Jeżeli przeniosły się uszkodzone z danych
   z roku 2017 - to możemy je pobrać klawiszem F5
33.PID-28 - dodano drugi wzór wydruku-sterownik o nazwie P28X, zawierający
   kolumny wpłat na "ZUS" i "NFZ" wg wierszy miesięcznych.

-- 980.03c ------------------------------------------------- 08.03.2018 -----
34.ZUS-PEL:
   - dodano PEL-K (upoważnienie na czas kontroli)
   - poprawka wydrukowania daty urodzenia udzielającego pełnomocnictwa

-- 980.03d ------------------------------------------------- 10.03.2018 ---@-
35.EWP: (Ryczałt)
   - dodano roczny wydruk przychodów wg stawek z polecenia
     menu: Księgi -> Sumy z poprzednich miesięcy -> (miesiąc) -> F4
     (sterownik EP_ROKF)
   - wydruk danych z podatnika/właściciela:
   F4 - wydruk danych tabeli rocznej
   F8 - wydruk wg wzoru PIT-28 - wersji miesięcznej lub rocznej
   - usunięto z instalatora P28X
36.bcPrint.DLL - jak wydruk graficzny nie odnalazł sterownika to
   informował o tym w okienku, jakiemu nie udawało się przebić na
   pulpit - co skutkowało zawieszeniem pracy programu.

-- 980.03e ------------------------------------------------- 13.03.2018 -----
36.EWD: (Ryczałt cd)
  - program nie rozpoznawał deklaracji kwartalnej i traktował obliczeniowo
    jako miesięczną, przypisując kwoty ryczałtu do zapłaty.
    Jeżeli nie usunięto kwoty wpłaconej, pomniejszała ona kwotę do
    zapłaty na koniec kwartału.
    Ustawiono właściwie i odblokowano deklaracje kwartalne do ponownego
    zatwierdzenia.

-- 980.03f ------------------------------------------------- 14.03.2018 -----
37.ZUS - nowa wysokość domyślnej stawki wypadkowej od 04.2018 1,67%.
   Dla pobierania w kwietniu dodano sprawdzanie, czy wysokość wprowadzonej
   stawki firmowej za okres do 03.2018 i od 04.2018 jest zmieniona.
   Dz.U. 502/2018 z 08.03.2018

-- 980.03g ------------------------------------------------- 17.03.2018 -----
38.Poprawka wydruku rejestru VAT - EWIDENCJA KOREKT PODATKU NALICZONEGO:
   po aktualizacji #29 nie drukowały się wartości kolumny "złe długi",
   jakie były uwzględniane w deklaracji i w pliku JPK

-- 980.04  ------------------------------------------------- 03.04.2018 -----
39.Dodano do edycji dokumentów sprzedaży "Datę sprzedaży" - rozumianą jako
   datę sprzedaży, datę zakończenia wykonywania usług, datę dokonania itp.
   Domyślnie jest to data "Dokumentu z:" czyli "Data wystawienia".
   Dodano tą datę by wypełnić w pliku JPK-VAT opcjonalne pole <DataSprzedazy>
   jakie wypełniane jest w przypadku "Daty sprzedaży" różnej od "wystawienia"
   Do tej pory <DataSprzedazy> wypełniana była wg "Data VAT7" o ile ta była
   różna od "Daty Wystawienia".
40.Deklaracje VAT: Dodano możliwość wygenerowania do podglądu "zbiorczej"
   deklaracji VAT-7 za wybrany okres od - do miesiąca (np. dla GUS)
   z menu VAT-Deklaracje VAT-7 klawiszem Ctrl-G

-- 980.04a ------------------------------------------------- 03.04.2018 -----
41.VAT-7: Nie zapamiętywały się nowe załączniki (np. ORD-ZU) utworzone po
          zatwierdzeniu deklaracji.

-- 980.04b ------------------------------------------------- 13.04.2018 -@---
42.Tworzenie DRA dla spółki. Jeżeli wypełniono dane dla firmy osoby fizycznej
   (a nie powinno się) tj. datę urodzenia, to wpisywała się ona niepotrzebnie
   do nagłówka DRA.
   spółki.
43.RYCZAŁT: *poprawka krytyczna* dla najmu 8,5% jaki przekroczył w poprzednim
   miesiącu limit 100,000 - i w następnym miesiącu, cała kwota przypisana
   jest do 12,5% ale niepoprawnie pozostawała również w stawce 8,5%, co
   skutkowało naliczeniem dodatkowej zaliczki od tej kwoty ("nadpłata")

-- 980.04c ------------------------------------------------- 13.04.2018 -----
44.VAT - Końcowo roczne rozliczenie zakupów (Art.91) w proporcji sprzedaży
         opodatkowanej do całkowitej - nie działało, poprawiono.

-- 980.04d ------------------------------------------------- 14.04.2018 -----
45.Wprowadzenie dokumentów - usunięto nielogiczny komunikat o rozbieżności
   dat dla korekt dokumentów kosztowych (jaki pojawił się po zmianie #39).

-- 980.04e ------------------------------------------------- 20.04.2018 -----
46.VAT-7K (kwartalna) - restorno dokumentów art.89b.4 nie zapisywało się
   w deklaracji w wyodrębnionej pozycji 50. tylko po "staremu" w pozycji 46.
   Nie miało to wpływu na naliczenie zobowiązania do wpłaty lub zwrotu.
   Jeżeli taką deklarację wysłano do US, należy zrobić korektę, jeżeli nie,
   to usunąć i wygenerować ponownie.

-- 980.05  ------------------------------------------------- 04.05.2018 -----
47.ZUS-Pełnomocnictwo. Zaktualizowano wydruk ZUS-PEL, zmieniony przez ZUS
   cichaczem w marcu, na nowszy, mniej przyjazny, bardziej zagmatwany.
48.Kartoteka pracowników, funkcje specjalne F9 - stosownie do zaleceń RODO
   dodano zapis danych pracownika do uniwersalnego pliku XML zawierającego
   dane "osobowe", dane rodziny ZCNA, dane wynagrodzeń miesięcznych i
   dane umów zleceń/o dzieło z bieżącego roku księgowego.
   (tzn. "Wniosek o przekazanie danych","Prawo do przeniesienia danych",
   "Format danych nadający się do odczytu maszynowego to format pliku
   zorganizowany tak, aby aplikacje komputerowe mogły łatwo zidentyfikować,
   rozpoznać i uzyskać określone dane.
   Przykład - pliki w formacie XML, JSON, CSV.
   Podstawa prawna - art. 20 RODO")

-- 980.05a ------------------------------------------------- 09.05.2018 -----
49.Poprawka wydruku Świadectwa Pracy par.12 3-cia linia
50.Poprawka wydruku ZUP-PEL - nie uruchamiała się formatka edycji jak
   w KPR nie wypełniono daty urodzenia właściciela
51.Eksport (ak.48) blokował plik Umowy Zlecenia.

-- 980.06  ------------------------------------------------- 20.06.2018 -----
52.Lista wypłat od umów zleceń osób z zaszyfrowanymi danymi osobowymi,
   nie odszyfrowywała ich drukując rozkoszne "kwiatki".
53.Dekret zapisu koszt auta - można wybrać do jakiego pola i czy w ogóle
   wpisać Numer rejestracyjny - do ustawienia w danych auta.
54.Nowe deklaracje VAT-7(18), VAT-7K(12), VAT-8(9), VAT-9M(8), VAT-12(4)
   obowiązujące za przychody od lipca 2018 wg Dz.U. 2018/837 i  2018/856
55.Stosownie do #54 dodano do "Upoważnionego do PITów" pole "adres email",
    oraz nowy domyślny sposób zwrotu "Na rachunek VAT"
56.Generowanie JPK-VAT - poprawka. Przypadek : Korekta zakupów, gdzie
   korygujemy tylko stawkę VAT, tak że korekta netto=0 a VAT <> 0.
   Dokument taki zapisywał się w JPK bez netto i bez VAT.
57.Mały Podatnik - metoda kasowa dla dekretu:
   - kosztów pojazdów: nie ustawiało się domyślnie koszt dla MP
   - przychodów: ustawiono rozliczanie tylko do sprzedaży krajowej VAT
58.Dodano do zestawień UPROSZCZONE generowanie JPK_FA(1) z dekretów
   księgowych, tworzące stosowny plik z jedną pozycją do każdej faktury.
   Wersja dla biura wystawiającego jedynie faktury dla klientów za obsługę
   księgową z pozycji menu: Biuro - "Opłaty za usługi biura"

-- 980.06a ------------------------------------------------- 25.06.2018 -----
59.Poprawianie danych księgowych sprzedaży klawiszem F4 - nie działało,
   jak nie była wpisana "Data sprzedaży" (od zmiany #39)
60.Zmiana algorytmu pobierania danych do przelewu z DRA właściciela.
61.Wybór z dekretacji dokumentów - poprawiono algorytm zasłaniania.

-- 980.07  ------------------------------------------------- 17.07.2018 -----
62.Wydruk "Ewidencja sprzedaży podatników zwolnionych z VAT", poprawiono
   algorytm kwoty "z przeniesienia", jaka była pobierana z sumy zapisów do
   kolumny (7), co np. w przypadku świadczenie usług VAT za granicą ujmowało
   i te przychody.
63.Zmiana aktualizacji #57 - dodano do rozliczania przychodów
   rejestr "Sprzedaż Obciążenie Odwrotne"
64.Dane firmy: dodano formatkę dane IOD i FPD (wg RODO) zawierającą
   dane Inspektora ochrony danych i Firmy przetwarzającej dane.
65.Wydruk danych pracownika - dodano formularze (stosownie do RODO):
   - (D_RODOK) Klauzula informacyjna
   - (D_RODOZ) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

-- 980.07a ------------------------------------------------- 20.07.2018 -----
66.Poprawka wydruku przelewu ZUS.

-- 980.07b ------------------------------------------------- 30.07.2018 -----
67.Po zmianie sposobu przekazywania deklaracji VAT-7 z kwartalnych na
   miesięczne lub odwrotnie, program wymuszał tworzenie deklaracji od
   początku roku, a nie od następnego okresu.

-- 980.07c ------------------------------------------------- 31.07.2018 -----
68.Poprawka zapamiętania przelewu ZUS z menu Biuro-Polecenie przelewu.
69.Dla edycji pola tekstowego dodano skróty klawiszowe:
   Ctrl-Insert  - wstawienie zawartości do "schowka windows"
   Shift-Insert - pobranie zawartości ze "schowka windows"
70.Księgi, przeglądanie pełne - klawiszem Ctrl-W wstawiamy numer dokumentu
   do schowka windows (np. na potrzeby SaldeoPULPIT)
71.Wypełnianie danych pracownika (np. dla umów zlecenia). Jeżeli nie
   wprowadzono danych do PESEL (z jego wyborem) lub do NIP (z jego wyborem)
   to wprowadzane są dane wprowadzone w pole inny dokument: 1-dowód osobisty;
   2-paszport.

-- 980.08  ------------------------------------------------- 08.08.2018 -----
72.Wydruk dla nie vatowca rejestru obrotów narastająco z zestawienia w
   kolumnie narastająco w pierwszy zapisie podawał niepotrzebnie narastająco.
73.Generowanie XML od deklaracji VAT-8,9,12 - poprawiono wypełnianie dla
   nie zaznaczonego pola "[ ] Podatnik korzysta z obniżenia zob.: art.108d"
74.Menu użytkownika: Usuwanie plików XML - z usuwania wyłączono konfigurację
   importu do kpr - plik kpr_import.xml
-- 22.08.2018
75.Poprawka wydruku VAT-7K(12)-na dole drukował się niewłaściwy numer wersji.
76.Uzupełnienie GetUPO.DLL o nowsze wersje VAT-7/7K

-- 980.08a ------------------------------------------------- 28.08.2018 -----
77.Zmiana schematów XML opublikowanych 27.08.2018 dla deklaracji
   VAT-7(18).5658 i VAT-7K(12).5657
-- 29.08.2018 --
78.Zmiana schematu XML opublikowanego 28.08.2018 dla VAT-7K(12).5663

-- 980.09 -------------------------------------------------- 03.09.2018 -----
79.Wydruki graficzne. Z formatki podglądu można klawiszami:
   F7 - wykonać eksport do PDF
   F8 - wydrukować dokument

-- 980.09a ------------------------------------------------- 28.09.2018 -----
80.Tworzenie nowego VAT-UE czy VAT-UEK.
   Od teraz w numerach NIP ustawiane są duże litery, co zapobiega tworzeniu
   dwóch pozycji z "identycznym" numerem nip np. de0001 i DE0001
81.Wydruk graficzny zestawienia rocznego kolumn księgi z uwzględnieniem
   spisów z natury: jeżeli były zerowe - pole było puste, a nie "0,00"
82.Wydruk graficzny zestawienia rocznego stawek dla ryczałtu: nie drukowało
   nazwy firmy.

-- 980.10  ------------------------------------------------- 08.10.2018 -----
83.JPK-KPR(2): Generowany był zawsze od miesiąca pierwszego (styczeń) do
   ostatniego zamkniętego. Dodano możliwość wyboru okresu.
   Do nazwy generowanego pliku XML dodano informację o okresie
84.JPK-EWP(1): j/w

-- 980.10a ------------------------------------------------- 29.10.2018 -----
85.Wynagrodzenia pracownika przy zaznaczeniu że rozlicza się ze
   współmałżonkiem. Domyślna kwota zmniejszenia przywoływana spacją
   wprowadza się w podwójnej wysokości, ale komunikat monitujący roczne
   przekroczenie odwoływał się do pojedynczej wysokości.
86.Wydruk z danych pracownika: "Zaświadczenia o zarobkach" - pobierany był
   adres zameldowania a nie zamieszkania.
87.Wydruk graficzny umowy o pracę - lista adresów wykonywania działalności
   się "sklejała"

-- 980.11 -------------------------------------------------- 10.11.2018 -----
88.Indywidualny numer rachunku w ZUS niezgodnie z rozporządzeniem
   może NIE ZAWIERAĆ NUMERU NIP !!! - (czyli ZUS ma zawsze racje)
   Pytanie: "W liście z ZUS jest numer rachunku, który nie zawiera
             mojego NIP albo NIP jest nieprawidłowy. Co mam zrobić?"
   ZUS:"W numerze rachunku jest zawarty numer identyfikujący ZUS i
        Ciebie- jako płatnika składek np. Twój numer NIP lub jeśli konto
        zostało założone bez tego numeru, unikalny numer przypisany do
        Twojego konta w naszym systemie (ostatnie 10 cyfr).
        Numeru rachunku NRS, nie zmieniamy, dlatego nie martw się jeśli
        z opóźnieniem uzupełniłeś  dane konta płatnika o NIP, a w numerze
        rachunku składkowego pozostał inny numer. Jest to sytuacja poprawna.
        Twoja składka opłacona na NRS bez NIP będzie rozliczona na Twoim
        Nie ma konieczności zmiany nadanego NRS o NIP. Jeśli stwierdzisz,
        że NIP jest błędny, skontaktuj się z nami.
        Sprawdzimy Twoje dane identyfikacyjne"
   Tak więc mamy od teraz edycje całego numeru rachunku (kosztem pola fax).
   Dodatkowo F3 - wygenerowanie numeru w funkcji(??,KontoZUS,001,NIP)
89.Jeżeli firma rozpoczyna działalność od miesiąca M lub od tego miesiąca
   jest czynnym podatnikiem VAT:
   było: należało utworzyć "zerowe" deklaracje VAT i JPK za miesiące do M-1
   jest: tworzymy od miesiąca M
90.Ryczałt "PID-28". Do ekranu deklaracji dodano okienko zestawienia R12
   odliczeń od przychodu ("ZUS") i od podatku ("NFZ") w skali roku,
   wywoływane klawiszem F3
   (Co widoczne było również wcześniej w wydruku rocznym F4)

-- 980.11a ------------------------------------------------- 14.11.2018 -----
91.Ryczałt, naliczanie zaliczek.
   Ponieważ zapis o sposobie rozliczania zaliczek nie jest jednoznaczny:
   "Art. 21.
     1.Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt
       od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu
       skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca ...
     1a.Podatnicy mogą obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
       i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20
       następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być
       opłacony..."
   i nie określa algorytmu wyliczenia tegoż podatku, do bieżącego algorytmu
   wprowadzonego w programie od początku roku 2018 (zwanego PID-28) dodano
   dodatkowy algorytm (zwany PoEWP) dokonujący rozliczeń biorąc pod uwagę
   tylko i wyłącznie przychody z miesiąca/kwartału, a odliczenia narastająco.
   Możliwość wyboru sposobu rozliczania - możliwe przed zatwierdzeniem
   pierwszego rozliczenia "PID-28/PoEWP". System rozliczenia PoEWP nie
   uwzględnia m.i. start z poprzednich okresów, rozlicza odliczenia chwilową
   proporcją, co doprowadza na koniec roku do większych różnić w stosunku
   do zeznania rocznego PIT-28.

-- 980.12  ------------------------------------------------- 14.12.2018 -@---
92.ZUS-PEL(nomocnictwo). Zmiany w arkuszu: można zaznaczyć opcję "w imieniu
   własnym" i "firmy" jednocześnie.
93.Dokumenty importowane z ustawionym polem spłata (nie w ratach),
   to dokument taki doprowadzony jest do porządku, a kwota wpłaty o ile
   były puste - wpisywana jest do uwag.
94.Dodano bezpiecznik naprawiający wyzerowany plik indeksu 2018idx.rek
95.Dodano obsługę PIT-11(24) - jaki obowiązuje od 01.01.2019 za 2018 rok.
   Wydruk graficzny i generacja XML możliwa wg wyboru PIT-11(23)/(24) *).
   Dane tworzone są w nowym pliku 2018P11.24 do jakiego importowane są dane
   przy pierwszym odczycie PIT-11 z poprzedniego pliku zawierającego już
   utworzone deklaracji PIT-11(23). Po potwierdzeniu konwersji stary plik
   zostanie przemianowany na 2018P11.17~ i nie będzie widoczny w programie.
96.Dodano obsługę PIT-8C(9) na bazie poprzedniego PIT-8C(8).
   Wydruk graficzny i generacja XML możliwa wg wyboru PIT-8C(8)/(9) *).
   Ponieważ jest to okrojenie nie ma potrzeby konwertować bazy wystawionych.
97.Dodano obsługę PIT-4R(8) na bazie starych danych.
   Wydruk graficzny i generacja XML możliwa wg wyboru PIT-4R(7)/(8) *).
98.Dodano obsługę PIT-8AR(7). Ponieważ lista jest szersza i rozbito pozycję
   inne przychody, mi. na przychody "200.00"-ki, jeżeli miesięczne informacje
   zatwierdzono z innymi przychodami - zostają one odblokowane i trzeba je
   ponownie zatwierdzić.
   Wydruk graficzny i generacja XML możliwa wg wyboru PIT-8AR(6)/(7) *).
99.Ustawodawca dodał nowy PIT-2(5). Śmiesznym jest to, że obowiązuje do
   dnia 01.01.2019 dla naliczania zaliczek od przychodów od dnia 01.01.2018
   złożony być musi przed pierwszą wypłatą w 2018 roku - nie wiem jak
   logicznie to zinterpretować - chyba kogoś poniosło - więc nie umieszczam
   go w programie na rok 2018.
100.Dodano obsługę IFT-1R(14) i IFT-1(14) na bazie wspólnego (13/14)
   Wydruk graficzny i generacja XML możliwa wg wyboru (13)/(14) *).
101.Dodano generowanie zbiorczych PITów: PIT-11(24)Z i PIT-8C(9)Z.

*) wybór taki spowodowany tym, że deklaracje nowe obowiązują od 01.01.2019
   ale korekty do już wystawionych składamy na tych samych starych drukach.

-- 980.12a ------------------------------------------------- 19.12.2018 -----
102.Odczyt danych dekretów KPR - dodano bezpiecznik na niepoprawny import
    danych do niewłaściwych rejestrów pozycji VatNiePodlega. W takim
    przypadku kwota zostanie usunięta a w uwagi wpisana informacja '!(np)'
103.Dodano zabezpieczenie rozliczenia VAT do wysokości w przypadku ustawienia
    odliczenia [x] do wysokości = 0.00 (głównie przez automat importera)
104.PIT-11(24) - poprawka wydruku graficznego pola 82.
105.Poprawka wydruku graficznego EP_ROKP (pole %udziału się nie wypełniało)

-- 980.12b ------------------------------------------------- 20.12.2018 -----
106.Poprawiono plik pomocy - w temacie zmian tabeli obciążenia odwrotnego
    gdzie kombinację klawiszy Ctrl-H zmieniono na Ctrl-M, ponieważ Ctrl-H
    obsługuje zasłonięcie ekranu i blokadę programu hasłem wg RODO.

-- 980.12c ------------------------------------------------- 31.12.2018 -----
107.Do wydruków z danych pracownika dodano wydruk "Wniosek o wypłatę
    wynagrodzenia", gdzie pracownik wybiera sposób zapłaty i może uzupełnić
    numer konta.
    Formularza OBA(1) - Graficzny i tekstowy.
    (Formularz przewidziany do wersji 2019 - dodany tutaj "awansem")

-- 980.12c ------------------------------------------------- 02.01.2019 -----
108.Wydruk graficzny PIT-4R(8): nie mieścił się NIP z kreskami

-- 980.13a ------------------------------------------------- 06.01.2019 -----
109.PIT-11(24) XML - generował się zawsze z blokiem wizualizacji XSL
110.Dodano listy kodów dodano kod ubezpieczenia "Małego ZUS" dla tych
    co bali się wpisania z ręki.
111.Na stronie www.bcsopot.com.pl/kp980.php dodano nowszy program RMUA(R)

-- 980.13b ------------------------------------------------- 10.01.2019 -----
112.PIT-11(24) wydruk ARK/DOS - pola 82-84. drukowały się niewłaściwie
               wydruk graficzny - błąd opisu suma pól 74-80.

-- 980.13c ------------------------------------------------- 12.01.2019 -----
113.Po przejściu na rok 2019 nie widoczna była deklaracja VAT-7 za rok
    2018 przy podliczaniu i tworzeniu pierwszej w 2019 (z przeniesienia)

-- 980.13d ------------------------------------------------- 24.01.2019 -----
114.Wypełnianie rocznego RMUA z umów zleceń - poprawiono ustawienie okresu.

-- 980.14  ------------------------------------------------- 08.02.2019 -----
115.Z powodu błędu spłat wersji programu KPR_2019 (KP990.00 - KP990.02c)
    powodującej (z grubsza) wpisanie wartości brutto od kolumny pierwszej
    dodano algorytm sprawdzający takie przypadki w trakcie odczytu danych,
    i po potwierdzeniu zmiany - naprawiający ten błąd, wstawiając w kolumnę
    pierwszą wartość netto pomniejszoną o wpis do kolumny drugiej.
    Wypadki takie mogły również wystąpić w przypadku importu danych z
    niewłaściwie skonfigurowanej aplikacji zewnętrznej.
    Korygowane są zapisy: VAT i posiadające część KPR z ustawionym terminem
    zapłaty
    W pliku o nazwie KOR990A.TXT jest lista poprawionych dokumentów.
    Dodatkowo w przeglądaniu pełnym dla zapisów VAT wyświetlana jest wartość
    wpisana do rekordu, a nie przeliczana automatycznie wg algorytmu
    wprowadzania wynikowa kwota wstawiana do kolumny pierwszej.
    Poprawić taki błędy zapis można również w okresach zamkniętych
    wciskając klawisz F4 a potem End nawet w poprzednich wersjach programu.
    Najszybciej można wyłapać i poprawić takie przypadki z pozycji menu
    "Księgi - Przeglądanie obraz".

-- 980.14a ------------------------------------------------- 15.02.2019 -----
116.W poprawce #115 nie były widziane dokumenty podzielone metody kasowej.

-- 980.14b ------------------------------------------------- 23.02.2019 -----
117.Zmiana nagłówków plików JPK (po zmianach stronie MF)
118.Dodano do zestawienia ogólnego - zestawianie wg wartości brutto

-- 980.15a ------------------------------------------------- 08.03.2019 -----
119.Poprawka #118 - nie działały poprawnie zestawienia

-- 980.15b ------------------------------------------------- 12.03.2019 -----
120.Menu Księgi-Zestawienia. Dodano pozycje:
    "Przesunięcie strona 89a  z końca kwartałów na miesiące zapadalności" i
    "Przesunięcie strona 89b  z końca kwartałów na miesiące zapadalności"
    Wywołanie tej akcji przesunie dla podatników rozliczających się metodą
    kwartalną dokumenty storna kosztów zaksięgowane na koniec kwartału do
    miesięcy ich zapadalności bez potrzeby ręcznego otwierania miesięcy.
    Ponieważ są to dokumentu tylko VAT nie zmieni to numeracji w PKPiR.
    Ponieważ podatnik rozlicza się kwartalnie - nie ma to wpływu na
    deklarację VAT-7K.
    Przesunięcie to wykonane jest jedynie na potrzeby pliku JPK-VAT,
    ponieważ US nie potrafi porównać plików JPK firm rozliczających
    się miesięcznie z firmami rozliczającymi się kwartalnie.

-- 980.19a ------------------------------------------------- 27.05.2019 -----
121.JPK_PKPIR. Blok <PKPIRInfo>, pozycja <P_3> "Razem koszty uzyskania
    przychodu, wg objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów"
    nie ujmowała (mimo zaznaczenia w menu Firma - spisy z natury)
    różnicy remanentowej.

-- 980.49a ------------------------------------------------- 15.09.2020 -----
122.Spłaty - dokonywanie spłat z menu: Księgi - spłaty, rozliczenia
    klawiszem F4-Uwagi (poprzez edycję daty) zamiast klawiszem F7-Spłata
    przy dokumentach rozliczanych z VAT wg OstTerPOP w innych okresach
    nie dzieliło dokumentu na źródłowy i rozliczeniowy VAT-7,
    tylko pozostawiało niewłaściwie wprowadzony okres rozliczenia VAT,
    co skutkowało brakiem uwzględniania tych dokumentów w VAT-7 i JPK.
    Procedura drukowania rejestrów VAT wyłapywała takie dokumenty i
    pojawiał się komunikat : "Dokument xxxx ma niepoprawną datę VAT-7 !"

-- 980.63a ------------------------------------------------- 16.03.2021 -----
123.DRA: Fundusz kościelny - nie wyliczało składki wypadkowej w przypadku
   finansowania przez ubezpieczonego i fundusz kościelny. W przypadku
   wybrania do rozliczania NFZ tylko przez fundusz kościelny nie pokazywało
   tej składki.


--- koniec ------------------------------------------------------------------
Plik do pobrania : kpr 2018

Upna początek