Czerwiec - miesiącem informatyka (wg Premiera) - co polega to na olewaniu wszystkiego, myśleniu tylko o osobie i wyjazdu na egzotyczne wakacje ! (z możliwością przedłużenia do września)
Po powrocie: Polski Jad #2 i ewentualne przebranżowienie na szewca.

Pomocy szukać u dystrybutorów.

 st-150 "bc" Bogdan Chudzikiewicz   < H

Historia zmian : st-150
  WersjaKLUCZ           = 'ST150';
  WersjaST : String[20] = WersjaKLUCZ + '.22.04a'+
  {$IFDEF VPASCAL}' x64'{$ELSE}
     {$IFDEF DPMI}' dpm'{$ELSE}' DOS'{$ENDIF}{$ENDIF};

(* --- opis zmian, wersji -----------------------------
14-03-2022 150.22.04a
 1.Do wydruku Tableli środków dodano "Cenę Nabycia"
 2.Dekret zakupu do KPR nie ustawiał %stawek VATu

29-11-2021 150.21.11a
 1.Wydruk ewidencji - dodano sposób zestawiania
27-07-2021 150.21.07a
 1.Ustawiono zabezpieczenie na wpisanie RokuKsiegowego < 1985

28-06-2021 150.21.06a
 1. Do formularzy dodano możliwość przesłania danych RAZEM:
   405: Wartość początkowa
   406: Wartość aktualna
   pod 403: pozostało b/z Razme - jako "Ilosc*CenaZakupu"
   dotyczy ST_WYK

11.02.2021 150.21.02a
 1.Dodano naprawiacz jaki ustawia uszkodzone pola "Przeszacowanie"
   uszkodzone ustawieniem roku 2021 starszą niż 150.18.10b wersją programu

22.01.2021 150.21.01b
  1.Poprawka 01a - nie drukowało zestawień - błędny algorytm grupowania

20.01.2021 150.21.01a
  1.Kartoteka środków - dodano powielenie środka i wszystkich jego
    odliczeń za wyjątkiem historii dokumentów zakupu.
    Wywołanie klawiszem Ctrl-P

10.08.2020 150.20.08a
  1.Poprawka do wersji 150.20.07c - do poprzedniej zmiany - nie
    dopisywało wartości do nowo wprowadzanych środków.

29.07.2020 150.20.07c
  1.Przyśpieszono odczyt i zapis danych dokumentów zmiany wartości

29.07.2020 150.20.07b
  1.Usunięto limit ilości dokumentów zmiany wartości

28.07.2020 150.20.07a
  1.Limit ilości dokumentów zmiany wartości zmieniono z 2000 do 3000

14-05-2020 150.20.05a
  1.Dodano do sposoby amortyzacji wybór spsoby ograniczenia w amortyzacji
    podatkowej:
    (x) do kwoty - tak jak było do tej pory, po przekroczeniu kwoty
        wpisanej do "Limit odpisów podatk." odpisów podatkowych nie ma
    (x) w proporcji - odpisy miesięczne podatkowe to iloczyn odpisu
        księgowego * "Limit odpisów" / "wartść aktualna" z założeniem,
        że "wartość aktualna" > "limitu odpisów"
23-01-2020 150.20.01a
  1. Kompilacja na 2020 - zapis do ścież KPR_2020\#BIN020

13-06-2019 150.19.06a
  1.Popracowano nad zaokrągleniami. (przypadek wpisywania się
    amotyzacji środka z wartością -0.00)

14.02.2019 150.19.02b
  1.Eksport do KPR_2019 wg standardu od KP990.02g

01.02.2019 150.19.02a
  1.Poprawka odczytu danych kontrahentów/firm z programu KPR

16.01.2019 150.19.01a
  1.Współpraca z KPR_2019 KP990

31.12.2018 150.18.12a
  1.Limit dokumentów zmiany wartości zmieniono z 1000 do 2000

25.10.2018 150.18.10b  *** KLUCZOWA AKTUALIZACJA ***
  1.Było - amortyzacja możliwa tylko w okresach 1985 - 2020
    Jest - amortyzacja przez 36 lat włącznie od roku
    "daty rozpoczęcia użytkowania".
    (usunięto proroczy opis "Dalej jest tylko ciemność")

18.10.2018 150.18.10a
  1.Nie działało przeniesienie środka do innej kartoteki,
    tj. przenosiło do innej ale nie usuwało automatycznie
    z pierwszej ....
    Błąd pojawił się w wersji 150.18.03a #2

15.03.2018 150.18.03a
  1.Z ekranu zmian wartości środka, dla inwestycji
    klawiszem CTRL-A możliwość wprowadzenia wartości bieżącej
    wg sumy dokumentów zakupu
  2.Dodano bezpiecznik na zamykanie programu pod windows [x] close
  3.Dodano nowszą KRŚT obowiązująca od 2018

14.09.2017 150.17.09b
  1.Dodano wyświetlanie daty przyjęcia dla kartoteki wyposażenia
  2.Dodano poprawnie działające sortowanie tejże kartoteki

07.03.2017 150.17.03a
 1.Do ekrany listy zmian wartości środka dodano możliwość
   pokazania sumy wg rodzaju dokumentu

05.01.2017 150.17.01a
 1.Zmieniono/poprawiono wczytywanie danych z ustawianej bazy firm

11.09.2013
 1.Poprawa wydruku "Dokumentu przyjęcia" - brakowało stawki i metody amortyzacji

14.03.2013 150.13.03a
 1.Wartość początkowa, jeżeli nie dokonano odpisów - pokazywana była jako "0".
   Teraz w takim wypadku podawana jest "cena nabycia"
 2.Wydruki Zestawiania Tabeli (i Planu) Amortyzacji:
   - brak środków z odpisami - wyświetla komunikat a nie puste okienko
   - poprawiono akcję na zaznaczenie [x] Uwzględnij środki zamortyzowane
     bo działało z opóźnieniem, po drugim wejściu.

21.06.2012 150.12.06a
 1.Drukowanie wielu kartotek - ustawiało jako bieążcą ostatnią kartotekę.
 2.Wydruki : "Tabela amortyzacji" i "Plan amortyzacji" dodano możliwość
             wydrukowania wszystkich pozycji - nie tylko tych amortyzowanych

04.05.2012 150.12.05a
 1.Poprawka informacji na ekranie przy dokonywaniu odpisów amortyzacji
   dla odpisu podatkowego w przypadku wystąpienia odpisu początkowego.

16.03.2012 150.12.03a
 1.Poprawka wydruku listy środków dla inwestycji

27.02.2012 150.12.02c
 1.Kartoteka Środków - dodano wyszukiwanie po nazwie (Ctrl F, Ctrl L)

23.02.2012 150.12.02b
 1.Poprawka widoku listy Środkow - znacznik UMORZ. niekiedy się nie wyświetlał
 2.Z wydruku Tabeli Amortyzacji usunieto te pozycje, jakim w roku nie dokonano
   odpisu amortyzacji.

11.02.2012 150.12.02a
 1.Poprawka wydruków ewidencji. Ponowny wydruk "ciągnął" numerację pozycji
   i strony jako kontynuacje poprzedniego wydruku

30.12.2011 150.11.12d
 1.Zmniejszenie zużycia pamięci przez procedurę zmian wartości środka.

28.12.2011 150.11.12c
 1.Poprawka - wersja MULTI nie mogła utworzyć nowych katalogów.

12.12.2011 150.11.12b
 1.Tworzenie nowej bazy danych. Dodano sprawdzenie, czy nie tworzy się
   bazy danych o zastrzeżonej nazwie
 2.Menu "Zmiana firmy", Lista kartotek "ST"  - klawisz Esc czy F10
   kończy pracę programu.
 3.Lista Kartotek "ST" - tworzenie nowej - nazwa folderu ograniczona
   do nazwy wg ISO - 8 znaków bez rozszerzenia.
 4.(x64) Domyślna nazwa pliku archiwum przy uruchomieniu w wersji Multi
   zawiera nazwę folderu z danymi - pomoże to m.i. zapobiegać mieszaniu
   danych przy odtwarzaniu.

02.12.2011 150.11.12a
 1.Kartoteki Środków :
  - usuwanie nie usuwało samych danych tylko wskaźnik do kartoteki
    teraz usuwa te dane po "pisemnym" potwierdzeniu
  - poprawiono tworzenie domyślnej kartoteki przy pracy "Multi"
 2.Amortyzacja wszystkich środków :
  - drobne zmiany u układzie menu,
  - zmiana okresu następuje tylko po potwierdzeniu (było zawsze),
  - inne podsumowanie ekranowe; informacje o ilość, kwotach
 3.Poprawiono dopisywanie programu do menu KPR w przypadku braku
   pliku kpr_bc.ini w podanej lokalizacji.

08.08.2011 150.11.08b
  1.Ujednolicenie nazewnictwa kartotek:
    dla środków trwałych - Ewidencja
    dla Wyposażenia      - Wykaz

05.08.2011 150.11.08a
  1.Uzupełniono import danych z KPR przy zakupie nowego środka

14.07.2011 150.11.07a
  Przepisanie programu na źródła bibiotek BC
  Kontynuacja wersji ST140.11.05a z 14.05.2011
  Kompilacja DOS-Turbo   Pascal dla DOS REAL
             DPM-Borland Pascal dla DOS Protected
             x64-Virtual Pascal dla Windows
------------------------------------------------------ *)
Plik do pobrania : st-150

Upna początek