KPR 2008 "bc" Bogdan Chudzikiewicz   < H

Bieżąca wersja KP880.12r (18.02.2009)
12.h - XML, dodano PIT-8C(3) i PIT-8S(3)

o programie pobranie programu zmiany, wersje cena zamówienie

 

Program: Podatkowa księga przychodów i rozchodów; wynagrodzenia; ZUS; i nie tylko.

Program do obsługi księgowości w małej firmie na rynku od 1991 roku a w nim :

 • najprostsze i najszybsze prowadzenie księgi, rejestrów vat, obowiązujących zestawień
 • rozliczanie dokumentów sprzedaży i zakupów: Faktura VAT-MP, WDT, WNT, transakcje trójstronne
 • wypełnianie oryginałów deklaracji oraz pełen wydruk w trybie tekstowym i graficznym
  deklaracji: VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-UEK,
  informacji dochodowych: PID-5, PID-5L
 • rozliczenia wynagrodzeń pracowników, PIT-2, PID-4, PIT-4R, PID-8A, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-8S, PIT-11, PIT-12
 • eksport deklaracji w trybie XML do systemu e-Deklaracje Ministerstawa Finansów :
  podatku VAT: VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9, VAT-10, VAT-11, VAT-12,
  informacji unijnych: VAT-UE, VAT-UEK,
  podatku dochodowego: PIT-4R, PIT-8AR

  Wczytanie i wysyłka deklaracji XML jest możliwa:
  - naszym programem bcEDEK
  - poprzez deklaracje PDF starszej wersji ze strony FM - ale uwaga: z uwagi na problemy i wykazane (m.i. przeze mnie: brak pobierania NIP, zaznaczania typu płatnika/podatnika) błędy w imporcie danych xml do formularzy PDF możliwość ta została skasowane niejawnie w formularzach *.pdf jakie się pojawiły na stronie ministerstwa po 1.02.2008 !
     Tutaj można pobrać poprzednie, importujące pliki deklaracji *.pdf (niestety te z błędami)
 • listy płac i umowy zlecenia
 • pełne rozliczenie z ZUSem, - druki zgłoszeniowe, rozliczeniowe, eksport dokumentów *.KDU do Programu Płatnika (wersja 7.03.001)
 • wypełnianie przelewów bankowych W/P, przelewów PODATKI, przelewów ZUS
 • Ewidencja Środków Trwałych umorzonych jednorazowo
 • Noty korygujące
 • Naliczanie odsetek ustawowych, budżetowych i umownych
 • przejrzysty system wizualizacji danych
 • profesjonalna obsługa przed i po sprzedaży, gorąca linia
 • bieżące, dostępne w internecie aktualizacje
 • sprawdzanie poprawności numerów NIP, PESEL, REGON, kont bankowych NRB i liczb kontrolnych
 • operatorzy z poziomami ustawianymi dostępu do opcji programu
 • minimalne wymagania sprzętowe
 • pełna obsługa wielodostępu przy pracy w sieci
 • możliwość eksportu / importu danych do/z innych systemów

na początek


KPR_BC : KP880
Sposób postępowania - instalacji / aktualizacji:
 1. Pobierz instalator odpowiedniej wersji programu (patrz uwagi poniżej) i zapisz na dysku komputera
 2. Uruchom pobrany instalator i pozwól rozpakować się programowi instalacyjnemu w domyślnym lub własnym katalogu
 3. Automatycznie uruchomi się program instalacyjny instaluj.exe
 4. Nastąpi standardowa instalacja programu
Standard polskich liter
instalator dla
MAZOVIA
DOS
CP-852
DOS
CP-852+bcDEK3
DOS/WIN

Program: KP880.12r wersja pełna i aktualizacja
 
     

Program: WK880.12r wersja pełna i aktualizacja
 
     
Uwaga: Zamin rozpoczniesz pobieranie i instalację :
 1. sprawdź jaką wersję polskich liter posiadasz w programie:
  w menu programu kpr : Wyjście | O programie
  Standard PL : PL=852 pobierz CP-852/DOS lub CP-852/Windows
  Standard PL : PL=MAZ pobierz MAZOVIA/DOS
 2. ustal jaką wersję programu posiadasz:
  w menu programu kpr : Wyjście | O programie
  Kod numeru : KP880 - podatkowa księga i wynagrodzenia
  Kod numeru : WK880 - tylko wynagrodzenia
 3. ustal w jakim folderze (gdzie) jest zainstalowany program:
  wybrać polecenien w menu programu kpr : Firma | Zmiana firmy,
  z okienka "Wybierz księgę firmy" wcisnąć klawisz Ctrl K,
  w okienku "Informacja" odczytać i zapamiętać lokalizację EXE=, np. EXE=D:\KPR_2008\#BIN880
  która mówi na jakim dysku i w jakim folderze zainstalowano program,
  i wskazujemy do instalacji ten folder z pominięciem \#bin880 wg przykładu będzie to D:\KPR_2008
 4. zakończ pracę wszystkich uruchomionych programów KPR i rozpocznij instalację do właściwego folderu
Program do graficznych wydruków deklaracji bcDEK3
Jest to darmowa nakładka dla użytkowników programów KP i WK drukująca PITy i VATy i część wydruków
(Automatycznie zawarta w instalatorze wersji DOS/WIN)
W przypadku aktualizacji z wersji KPR_BC KP870 (2007) na KP880(2008)

na początek


Wersje :
 • Opis zmian programu KP880 przeprowadzonych w roku podatkowym 2008 - znajdziesz w pliku HIST880.TXT.
*) Program
wersja "wg klucza" zawiera :
Podstawowa KP880:
KP880-PXX
KP880-BXX
PKPiR, wydruki wg wzorów z ustawy, rejestry VAT, rozliczanie dokumentów VAT-MP
Deklaracje VAT :
VAT-7(9), VAT-7(10), VAT-7K(3), VAT-7K(4), VAT-12(1), VAT-8(1), VAT-8(2), VAT-9(1), VAT-10(1), VAT-11(1), VAT-UE(1), VAT-UE/A(1), VAT-UE/B(1), VAT-UEK(1)
plus ich odpowiedniki standardu XML eksportu do systemu e-Deklaracje
Podatkowe Informacje Dochodowe PID-5, PID-5/A, PID-5X, PID-5L, odpowiedniki ubiegłorocznych PITów, z możliwością drukowania na jednej kartce.
Przelewy : bankowe, podatkowe, ZUSowskie,
Odsetki od zobowiązań, noty korygujące, dowody wewnętrzne,
Ewidencja Środków Trwałych umorzonych jednorazowo,
Rozliczenie opłat za emisję spalin.
+moduł wynagrodzenia:
KP880-BLX i
KP880-PLX
+ :
Dane do wynagrodzeń : 10 składników wynagrodzeń, 5-potrąceń, zasiłki, świadczenia
Umowy zlecenia, o dzieło, wypłaty jednorazowe
Modyfikowalne listy płacy,listy wypłat "bezosobówka"
PIT-2(2), PID-4, PID-8A, PIT-8C(3), PIT-8S(3), PIT-11(15), PIT-11(16), PIT-12(3),
PIT-4R(1),PIT-4R(2), PIT-8AR(1),
eksport XML PIT-4R(1), PIT-8AR(1), PIT-11(16) do systemu e-Deklaracje
przelewy wynagrodzeń na konta
+moduł ZUS :
KP880-BLE
KP880-PLE
+ :
Dane do formularzy zgłoszeniowych o aktualizacyjnych (wdrukowanie w oryginały) :
ZAA, ZBA, ZCNA, ZCZA, ZFA.ARK, ZIPA, ZIUA, ZPA, ZUA, ZWPA, ZWUA, ZZA
Miesięczne naliczanie składek na bazie wynagrodzeń (wdrukowanie w oryginały) :
DRA, RCA, RNA, RSA, RZA, RMUA [RMUA_3]
Przesyłanie przygotowanych w wynagrodzeniach danych do Programu płatnika wg standardu KDU,
Przygotowanie pliku danych identyfikacyjnych do programu płatnika Platnik.rep
WK880 :
WK880-BLE i
WK880-PLE
Przelewy : bankowe, podatkowe, ZUSowskie, odsetki od zobowiązań,
Informacje PID-5, PID-5/A, PID-5X, PID-5L,
oraz moduły jak w *BLX i *BLE.

Każdy program zaprojektowany jest tak, że umożliwia prowadzenie księgowości w roku księgowym 2008 i następnych. Jedynie sprawozdania podatkowe, interpretacje czy deklaracje zmieniają się jak w kalejdoskopie, stosownie do roku księgowego. Kontynuujemy więc starą tradycję corocznej innej nazwy programu, ponieważ trzymanie wszystkich zmian w jednym programie jest już niewykonalne. Odbywało się to już "w locie" ale gwoli przypomnienia :

Tabela wersji programów za lata 1999-2022:
Zgodność z przepisami
za rok podatkowym
Wersja
i link programu
2023 KP023
2022 KP022
2021 KP021
2020 KP020
2019 KP990
2018 KP980 od tego roku tylko w Windows 32/64
2017 KP970 ostatnia wersja działająca w DOS 8bit
2016 KP960
2015 KP950
2014 KP940
2013 KP930
2012 KP920
2011 KP910
2010 KP900 od tej i nowsze działają na Windows 64bit
2009 KP890 ta i poprzednie tylko DOS i Windows 32bit
2008 KP880
2007 KP870
2006 KP860
2005 KP850
2004 KP845
2003 KP840
2002 KP830
2001 KP820
2000 KP810
1999 KP800 i KP801
Każda z powyższych umożliwia prowadzenie księgi do roku 2099 !

Z poważaniem, Bogdan Chudzikiewicz

Upna początek