Czerwiec - miesiącem informatyka (wg Premiera) - co polega to na olewaniu wszystkiego, myśleniu tylko o osobie i wyjazdu na egzotyczne wakacje ! (z możliwością przedłużenia do września)
Po powrocie: Polski Jad #2 i ewentualne przebranżowienie na szewca.

Pomocy szukać u dystrybutorów.

 KPR 2014 "bc" Bogdan Chudzikiewicz   < H

Bieżąca wersja KP940.15 (02.03.2015)
Nowe pity obowiązujące za 2014 od 01.01.2015 np. PIT-11(21)
oraz w wersji (x86) zbiorczy PIT-11(21)Z

programo programie pobranie pobranie programu wersje zmiany, wersje cenik cena zamówienie zamówienie

 

program Program: Podatkowa księga przychodów i rozchodów; wynagrodzenia; ZUS; i nie tylko.

Program do obsługi księgowości w małej firmie na rynku od 1991 roku a w nim :

 • najprostsze i najszybsze prowadzenie księgi, rejestrów vat, obowiązujących zestawień
 • rozliczanie dokumentów sprzedaży i zakupów: Faktura VAT-MP, WDT, WNT, transakcje trójstronne
 • rozliczanie dokumentów zgodnie z ustawą "deregulacyjną", wg art. 24d ustawy pdof i art.89a i 89b ustawy vat
 • wypełnianie oryginałów deklaracji oraz pełen wydruk w trybie tekstowym i graficznym
  deklaracji: VAT-7, VAT-7K, VAT-26, VAT-UE, VAT-UEK,
  informacji dochodowych: PID-5, PID-5L
  załączniki ORD-ZU, VAT-ZZ, VAT-ZT, NAD-ZP
 • rozliczenia wynagrodzeń pracowników, PIT-2, PID-4, PIT-4R, PID-8A, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-8S, PIT-11, PIT-12
 • eksport deklaracji w trybie XML dla systemu e-Deklaracje Ministerstawa Finansów :
  podatku VAT: VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-26
  informacji unijnych: VAT-UE, VAT-UEK,
  podatku dochodowego: PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11

  Wczytanie i wysyłka deklaracji XML jest możliwa m.i. naszym programem bcEDEK
 • listy płac i umowy zlecenia
 • pełne rozliczenie z ZUSem, - druki zgłoszeniowe, rozliczeniowe, eksport dokumentów *.xml do Programu Płatnika (wersja 9.01.001)
 • wypełnianie przelewów bankowych W/P, przelewów PODATKI, przelewów ZUS
 • Ewidencja Środków Trwałych umorzonych jednorazowo
 • Noty korygujące
 • Naliczanie odsetek ustawowych, budżetowych i umownych
 • przejrzysty system wizualizacji danych
 • profesjonalna obsługa przed i po sprzedaży, gorąca linia
 • bieżące, dostępne w internecie aktualizacje
 • sprawdzanie poprawności numerów NIP, PESEL, REGON, kont bankowych NRB i liczb kontrolnych
 • operatorzy z poziomami ustawianymi dostępu do opcji programu
 • minimalne wymagania sprzętowe
 • pełna obsługa wielodostępu przy pracy w sieci
 • możliwość eksportu / importu danych do/z innych systemów

upna początek


pobranie KPR_BC : KP940
Sposób postępowania - instalacji / aktualizacji:
 1. Pobierz instalator odpowiedniej wersji programu (patrz uwagi poniżej) i zapisz na dysku komputera
 2. Uruchom pobrany instalator i pozwól rozpakować się programowi instalacyjnemu w domyślnym lub własnym katalogu
 3. Automatycznie uruchomi się program instalacyjny
 4. Nastąpi standardowa instalacja programu
Instalator programu dla systemu operacyjnego :  
 
Strona kodowa (standard polskich liter) :  
(opis w KPR "O programie") :  
DOS
Windows 95/98
Mazovia
[PL=MAZ DOS]
DOS
Windows 95/98
CP-852
[PL=852 DOS]
DOS32
Windows 2K/XP/Vista/7/8
Terminal CP-852
[PL=852 (x86)]

Program: KP940.15 wersja pełna i aktualizacja
 
     

Program: WK940.15 wersja pełna i aktualizacja
 
     
Program do wygenerowanie rocznego zbiorczego RMUA wg złożonych deklaracji DRA i załączników RCA/RZA/RSA.
Instaluje się w KPR_2014, do uruchomienia z menu [DLL].
 
Dodatek "Windows" dla programów DOS, Windows 95/98
m.i. wydruki graficzne, bcDekFX4, drukarka bcrawgdi.exe, Copy32
 
  zawarte w w/w instalatorach
Programy pomocnicze:
Program do usuwania uszkodzonych rekordów zapisów do księgi.
Uruchom a wyświetli sposób użycia.
 
 
Repozytorium formularzy do wdrukowywania danych :
Formularz: Producent: Data umieszczenia: Link do pobrania:
PIT-11(21) Drukarnia SAMIN druk XII 2014 23.12.2011 P11(21)S.XY
Kliknij prawym przyciskiem myszki na kolumnie 'Link...' i wybierz opcję 'Zapisz element docelowy jako ...' do folderu KPR_2014\#BIN940\XY
Jeżeli posiadacie inne - przesłać do nas pocztą - opracujemy i umieścimy niezwłocznie
 
Uwaga: Zamin rozpoczniesz pobieranie i instalację programu KPR_2014:
 1. ustal jaką wersję programi i polskich liter posiadasz w programie:
  w menu programu kpr : Wyjście | O programie
  - Podatkowa księga i wynagrodzenia
  Program : KP(wersja) (x86) pobierz [KP-WIN]
  Program : KP(wersja) DOS wg standardu pl:
    Standard PL : PL=852 pobierz [KP-852] ( lub [KP-WIN] )
    Standard PL : PL=MAZ pobierz [KP-MAZ]
  Uwaga: jeżeli instalujesz program od nowa i/lub z początkiem roku zalecana jest przesiadka na CP-852
  - same Wynagrodzenia
  Program : WK(wersja) (x86) pobierz [WK-WIN]
  Program : WK(wersja) DOS wg standardu pl:
    Standard PL : PL=852 pobierz [WK-852] ( lub [WK-WIN] )
    Standard PL : PL=MAZ pobierz [WK-MAZ]
  Uwaga: jeżeli instalujesz program od nowa i/lub z początkiem roku zalecana jest przesiadka na CP-852
 2. ustal w jakim folderze (gdzie) jest zainstalowany program:
  wybrać polecenien w menu programu kpr : Firma | Zmiana firmy,
  z okienka "Wybierz księgę firmy" wcisnąć klawisz Ctrl K,
  w okienku "Informacja" odczytać i zapamiętać lokalizację EXE=, np. EXE=D:\KPR_2014\#BIN940
  która mówi na jakim dysku i w jakim folderze zainstalowano program,
  i wskazujemy do instalacji ten folder z pominięciem \#bin940 wg przykładu będzie to D:\KPR_2014
 3. zakończ pracę wszystkich uruchomionych programów KPR i rozpocznij instalację do właściwego folderu
 
Uwaga :
 • nie powinno się instalować programu do katalogu, w którym zainstalowane są wersje programu z poprzednich lat 2003-2007 ponieważ nastąpiła całkowita zmiana budowy i nazw plików
 • po pobraniu proszę sprawdzić wielkość pobranego pliku z wartościami podanymi powyżej. Jeżeli się nie zgadzają proszę przesłać informację jaki plik pobierano, jaka długość się pobrała oraz dokładną datę i czas pobierania
 • programy w miarę możliwości umieszczane są na dwóch bliźniaczych serwerach jednocześnie.
  W przypadku problemów z pobieraniem z jednego proszę wybrać inny serwer :
  Wybierz serwer SKC "Systemy Komputerowe Centrum" Gdańsk
W przypadku aktualizacji programu w trakcie roku 2014 z poprzednich wersji wersji KP940.nn
 • nowsza wersja nałoży się na poprzednią,
 • dane księgowe NIE ZOSTANĄ NARUSZONE (no przynajmniej w założeniu) !
 • Jeżeli wykupiłeś nowy program na 2014 rok masz pełne prawo do samodzielnego pobrania z internetu kolejnych aktualizacji w ramach roku podatkowego
 • Jeżeli zamawiasz aktualizację u siebie, w siedzibie swojej firmy musisz zapłacić za dojazd i instalację !.
W przypadku aktualizacji z wersji KPR_BC KP930 (2013) na KP940 (2014)

upna początek


 

zamówienie Zamówienie i rejestracja programu.
 1. Proszę poprawnie wypełnić

 2. Po spełnieniu warunków rejestracji otrzymuje się pocztą elektroniczną załącznik - plik z kluczem rejestracyjnym (*.bc). Należy go zgrać do katalogu w którym jest zainstalowany program, domyślnie "c:\kpr_2014\#bin940". Zostanie on wówczas automatycznie odczytany przez program. Jeżeli nie wiemy w jakim katalogu jest zainstalowany program, możemy to odczytać w programie KPR_2014 w opcji wyboru firmy klawiszem Ctrl K - pozycja "Lokalizacja EXE"
 3. Jeżeli nie potrafimy tego wykonać proszę odczytać dane z otrzymanego pliku rejestracyjnego dowolnym edytorem np. Windowsowym Notatnikiem i wprowadzić je do programu w opcji menu Wyjście | O programie, uwzględniając wielkości liter.

upna początek


 

cennik Ceny netto programów:

Pragnę podkreślić, że licencja na jeden egzemplarz programu uprawnia użytkownika do użytkowania go na jednym stanowisku komputerowym.
Jeżeli zachodzi potrzeba instalacji programu na kilku stanowiskach lub użytkowania w sieci, konieczne jest nabycie licencji na każde dodatkowe stanowisko.

 (ceny netto) biuro : *) podatnik : *)
Nowy program - pierwszy zakup
KP940 *)- podatkowa księga przychodów i rozchodów (cena obejmuje wszystkie aktualizacje za rok podatkowy 2014 )
Podstawowa 500,00
KP940-BXX
280,00
KP940-PXX
Podstawowa z modułem wynagrodzenia 840,00
KP940-BLX
480,00
KP940-PLX
Podstawowa z modułem wynagrodzenia
+ ZUS + Eksport danych do Programu Płatnika (c)
960,00
KP940-BLE
550,00
KP940-PLE
WK940 - wynagrodzenia :
Wynagrodzenia + ZUS + Export do płatnika 590,00
WK940-BLE
370,00
WK940-PLE
*)
Biuro:  - prowadzenie dowolnej ilości firm, ksiąg
Podatnik:  - prowadzenie jednej firmy, z maksymalnie trzema oddziałami/księgami wg tego samego numeru NIP (lub nazwy) jaki wprowadzony jest do klucza rejestracyjnego
Rozszerzenie wersji programu : różnica w cenie

Cena nośnika - płytki CD / sztukę 10,00 10,00
Koszt dodatkowych stanowisk, nabycia i aktualizacji 25% 25%
Opłata za używanie każdego z programów na kolejnych stanowiskach komputerowych to iloczyn w/w procentu, ilości dodatkowych stanowisk i ceny zakupu nowego programu, czy odpowiednio aktualizacji

Aktualizacja na rok księgowy 2014 z poprzednich wersji :
  (ceny netto) (B) biuro: (P) podatnik:
Cena aktualizacji z wersji KP930 (2013)
KP930BXX/PXX | księga 180,00 80,00
KP930BLX/PLX | księga + wynagrodzenia 270,00 125,00
KP930BLE/PLE | księgi+wynagrodzenia+ZUS 340,00 160,00
WK930BLE/PLE | same wynagrodzenia+ZUS 160,00 80,00
Cena aktualizacji z wersji KP920 (2012)
KP920BXX/PXX | księga 250,00 100,00
KP920BLX/PLX | księga + wynagrodzenia 350,00 150,00
KP920BLE/PLE | księgi+wynagrodzenia+ZUS 420,00 185,00
WK920BLE/PLE | same wynagrodzenia+ZUS 170,00 85,00
Cena aktualizacji z wersji KP910 (2011)
KP910BXX/PXX | księga 250,00 100,00
KP910BLX/PLX | księga + wynagrodzenia 355,00 160,00
KP910BLE/PLE | księgi+wynagrodzenia+ZUS 425,00 195,00
WK910BLE/PLE | same wynagrodzenia+ZUS 175,00 95,00
 • *) KPR_2014 rozprowadzany jest jako jedna wersja - jeden moduł programu. Dostępność do możliwości - wersji uzależniona jest od posiadanego klucza rejestracyjnego.
 • w.w. ceny to ceny NETTO programów "loco sprzedawcy".
 • Jeżeli ktoś nabył wersję programu KPR_2014 to przysługuje mu prawo nieodpłatnego pobrania z internetu, lub w siedzibie firmy "bc" czy u dystrybutora aktualnej wersji programu KPR_2014. Nie może jednak domagać się nieodpłatnego przyjazdu i ponownej nieodpłatnej instalacji.

upna początek


zmiany Wersje :
 • Opis zmian programu KP940 przeprowadzonych w roku podatkowym 2014 - znajdziesz w pliku HIST940.TXT.
*) Program
wersja "wg klucza" zawiera :
Podstawowa KP940:
KP940-PXX
KP940-BXX
PKPiR, wydruki wg wzorów z ustawy, rejestry VAT, rozliczanie dokumentów VAT-MP
Deklaracje VAT :
VAT-7(14), VAT-7D(5), VAT-7K(8), VAT-ZD(1), VAT-8(5), VAT-9M(3), VAT-10(4), VAT-11(3), VAT-12(2), VAT-26(1), VAT-UE(3), VAT-UE/A(3), VAT-UE/B(3), VAT-UE/C(2), VAT-UEK(3),
ORD-ZU(2), VAT-ZZ(5), VAT-ZT(5), NAD-ZP(2)
plus ich odpowiedniki standardu XML eksportu do systemu e-Deklaracje MF
Podatkowe Informacje Dochodowe PID-5, PID-5/A, PID-5X, PID-5L, odpowiedniki ubiegłorocznych PITów, z możliwością drukowania na jednej kartce.
Przelewy : bankowe, podatkowe, ZUSowskie,
Odsetki od zobowiązań, noty korygujące, dowody wewnętrzne,
Ewidencja Środków Trwałych umorzonych jednorazowo,
Rozliczenie opłat za emisję spalin.
+moduł wynagrodzenia:
KP940-BLX i
KP940-PLX
+ :
Dane do wynagrodzeń : 10 składników wynagrodzeń, 5-potrąceń, zasiłki, świadczenia
Umowy zlecenia, o dzieło, wypłaty jednorazowe
Modyfikowalne listy płacy,listy wypłat "bezosobówka"
PIT-2(4), PID-4, PID-8A, PIT-8C(6/7), PIT-11(20/21), PIT-12(6),
PIT-4R(4/5), PIT-8AR(3/4) w nowych wersjasch,
eksport XML PIT-4R(4/5), PIT-8AR(3/4), PIT-11(20/21), PIT-8C(6/7) do systemu e-Deklaracje MF
przelewy wynagrodzeń na konta
+moduł ZUS :
KP940-BLE
KP940-PLE
+ :
Dane do formularzy zgłoszeniowych o aktualizacyjnych (wdrukowanie w oryginały) :
ZAA, ZBA, ZCNA, ZCZA, ZFA.ARK, ZIPA, ZIUA, ZPA, ZUA, ZWPA, ZWUA, ZZA
Miesięczne naliczanie składek na bazie wynagrodzeń (wdrukowanie w oryginały) :
DRA, RCA, RNA, RSA, RZA, RMUA
Przesyłanie przygotowanych w wynagrodzeniach danych do Programu płatnika wg standardu XML
WK940 :
WK940-BLE i
WK940-PLE
Przelewy : bankowe, podatkowe, ZUSowskie, odsetki od zobowiązań,
Informacje PID-5, PID-5/A, PID-5X, PID-5L,
oraz moduły jak w *BLX i *BLE.

Każdy program zaprojektowany jest tak, że umożliwia prowadzenie księgowości w roku księgowym 2014 i następnych. Jedynie sprawozdania podatkowe, interpretacje czy deklaracje zmieniają się jak w kalejdoskopie, stosownie do roku księgowego. Kontynuujemy więc starą tradycję corocznej innej nazwy programu, ponieważ trzymanie wszystkich zmian w jednym programie jest już niewykonalne. Odbywało się to już "w locie" ale gwoli przypomnienia :

Tabela wersji programów za lata 1999-2022:
Zgodność z przepisami
za rok podatkowym
Wersja
i link programu
2022 KP022
2021 KP021
2020 KP020
2019 KP990
2018 KP980 od tego roku tylko w Windows 32/64
2017 KP970 ostatnia wersja działająca w DOS 8bit
2016 KP960
2015 KP950
2014 KP940
2013 KP930
2012 KP920
2011 KP910
2010 KP900 od tej i nowsze działają na Windows 64bit
2009 KP890 ta i poprzednie tylko DOS i Windows 32bit
2008 KP880
2007 KP870
2006 KP860
2005 KP850
2004 KP845
2003 KP840
2002 KP830
2001 KP820
2000 KP810
1999 KP800 i KP801
Każda z powyższych umożliwia prowadzenie księgi do roku 2099 !

Z poważaniem, Bogdan Chudzikiewicz

Upna początek